Od kulturnog resursa do kulturno-turističke atrakc

Od kulturnog resursa do kulturno-turističke atrakcije

KORČULA – Ured za kulturni turizam HTZ-a i Turistička zajednica Grada Korčule organizirali su jučer seminar edukacije za kulturni turizam pod nazivom Od kulturnog resursa do kulturno-turističke atrakcije. Pozdravljajući učesnike seminar Milo Sršen, direktor Ureda za kulturni turizam Dubrovačko neretvanske županije kazao je kako je, nakon donošenja vladinog zakona o kulturnom turizmu, u Dubrovniku oformljen ured sa zadatkom zajedničkog rada kulturnog i turističkog sektora koje, “treba pomiriti, usuglasiti i zajedno ih usmjeriti u turističku eksploataciju”. Grad Korčula, kazao je gradonačelnik Mirko Duhović pozdravljajući u ime domaćina učesnike seminara, već je “spomeničkom rentom”, uključio svoja kulturno-spomenička dobra u turizam. Spomenička renta je dobar način, dodao je, ali bi kulturna renta bila bolje i cjelovitije rješenje.

U turističku pristojbu od desetak kuna trebalo bi uključiti i nekoliko kuna “kulturne rente”. To ne bi bio veliki novac, a najbolje bi se objedinila ta dva naša vrhunska proizvoda – dodao je gradonačelnik.

Skup je pozdravio i Mihajlo Grgić, predsjednik GTZ-a, istaknuvši kako je seminar važan za povećanje kvalitete nivoa kompletnog turističkog proizvoda Grada Korčule.

Voditeljica seminara dr. sc. Renata Tomljenović iz zagrebačkog Instituta za turizam tridesetoricu učesnika seminara iz cijeloga otoka provela je kroz znanje kako kulturni resurs pretvoriti u turističku atrakciju.

Tekst i snimak Ž. Petković


Od kulturnog resursa do kulturno – turističke atrakcije.


KORČULA – U organizaciji Ureda za kulturni turizam Hrvatske Turističke zajednice i njihovog domaćina Turističke zajednice Grada Korčule u našem je gradu danas u četvrtak održan Seminar edukacije za kulturni turizam pod nazivom Od kulturnog resursa do kulturno – turističke atrakcije.


Na seminaru je otvorena i radionica u cilju kratkoročnog podizanja razine vještina i znanja potrebnih za kreiranje kvalitetnih i dobro osmišljenih kulturno – turističkih proizvoda.Prema riječima voditeljice seminara RENATE TOMLJENOVIĆ namijenjen je svim onim institucijama i pojedincima koji imaju već konkretnu ideju– ili su poduzeli određene korake u pripremi i prilagođavanju kulturnih resursa za prihvat posjetitelja kao i onima kojima je izazov povećati broj posjetitelja te generirati veću ekonomsku i društvenu korist od postojećih resursa.Na seminaru je istaknuto da sve veća turistička kulturna potražnja traži i posebno oblikovanje turističke ponude – a taj je segment vrlo povoljan – jer je namijenjen turistima dobre platežne moći. Pojava nije nova ali se je omasovila u zadnjih desetak godina i kulturni turistički proizvod postaje vodeći – čulo se na seminaru, na kojemu su sudjelovali predstavnici turističkih zajednica otoka Korčule i Pelješca, predstavnici lokalne samouprave i nositelji kulturnih institucija, koji su i ponosni na stoljetnu tradiciju da je Korčula živjela sa kulturom i za kulturu.Tekst: Nikola PERIĆ

Od kulturnog resursa do kulturno-turističke atrakcije

KORČULA – Ured za kulturni turizam HTZ-a i Turistička zajednica Grada Korčule organizirali su jučer seminar edukacije za kulturni turizam pod nazivom Od kulturnog resursa do kulturno-turističke atrakcije. Pozdravljajući učesnike seminar Milo Sršen, direktor Ureda za kulturni turizam Dubrovačko neretvanske županije kazao je kako je, nakon donošenja vladinog zakona o kulturnom turizmu, u Dubrovniku oformljen ured sa zadatkom zajedničkog rada kulturnog i turističkog sektora koje, “treba pomiriti, usuglasiti i zajedno ih usmjeriti u turističku eksploataciju”. Grad Korčula, kazao je gradonačelnik Mirko Duhović pozdravljajući u ime domaćina učesnike seminara, već je “spomeničkom rentom”, uključio svoja kulturno-spomenička dobra u turizam. Spomenička renta je dobar način, dodao je, ali bi kulturna renta bila bolje i cjelovitije rješenje.

U turističku pristojbu od desetak kuna trebalo bi uključiti i nekoliko kuna “kulturne rente”. To ne bi bio veliki novac, a najbolje bi se objedinila ta dva naša vrhunska proizvoda – dodao je gradonačelnik.

Skup je pozdravio i Mihajlo Grgić, predsjednik GTZ-a, istaknuvši kako je seminar važan za povećanje kvalitete nivoa kompletnog turističkog proizvoda Grada Korčule.

Voditeljica seminara dr. sc. Renata Tomljenović iz zagrebačkog Instituta za turizam tridesetoricu učesnika seminara iz cijeloga otoka provela je kroz znanje kako kulturni resurs pretvoriti u turističku atrakciju.

Tekst i snimak Ž. Petković


Od kulturnog resursa do kulturno – turističke atrakcije.


KORČULA – U organizaciji Ureda za kulturni turizam Hrvatske Turističke zajednice i njihovog domaćina Turističke zajednice Grada Korčule u našem je gradu danas u četvrtak održan Seminar edukacije za kulturni turizam pod nazivom Od kulturnog resursa do kulturno – turističke atrakcije.


Na seminaru je otvorena i radionica u cilju kratkoročnog podizanja razine vještina i znanja potrebnih za kreiranje kvalitetnih i dobro osmišljenih kulturno – turističkih proizvoda.Prema riječima voditeljice seminara RENATE TOMLJENOVIĆ namijenjen je svim onim institucijama i pojedincima koji imaju već konkretnu ideju– ili su poduzeli određene korake u pripremi i prilagođavanju kulturnih resursa za prihvat posjetitelja kao i onima kojima je izazov povećati broj posjetitelja te generirati veću ekonomsku i društvenu korist od postojećih resursa.Na seminaru je istaknuto da sve veća turistička kulturna potražnja traži i posebno oblikovanje turističke ponude – a taj je segment vrlo povoljan – jer je namijenjen turistima dobre platežne moći. Pojava nije nova ali se je omasovila u zadnjih desetak godina i kulturni turistički proizvod postaje vodeći – čulo se na seminaru, na kojemu su sudjelovali predstavnici turističkih zajednica otoka Korčule i Pelješca, predstavnici lokalne samouprave i nositelji kulturnih institucija, koji su i ponosni na stoljetnu tradiciju da je Korčula živjela sa kulturom i za kulturu.Tekst: Nikola PERIĆ

Pošalji dalje: