Osnovana zavičajna izdavačka Biblioteka Žilković

Osnovana zavičajna izdavačka Biblioteka Žilković

KORČULA –
Osnivanjem zavičajne, izdavačke biblioteke Korčula je dobila veliku priliku za afirmaciju vlastite pisane riječi.

Prema prijedlogu inicijatora dr. Gorana Kalogjere, prorektora Sveučilišta u Rijeci, novoosnovana zavičajna izdavačka biblioteka koja će djelovati pri gradskoj knjižnici Ivan Vidali zvati će se Biblioteka Žilković. Kako je zaključeno na jučer održanome osnivačkome sastanku, nositi će ime korčulanske obitelji koja je, prema nekim saznanjima, u 14 stoljeću imala najveću renesansnu biblioteku u Dalmaciji sa preko 270 naslova. Cilj će joj biti izdavačka djelatnost i brinuti će se o publikaciji dijela domaćih spisatelja koji u posljednje vrijeme, zbog besparice i ostalih problema, muku muče sa izdavanjem vlastitih naslova. Izabrano je uredništvo koje broji pet članova. To su dr. Živan Filippi, Ana Tulić, Darinka Krstulović, Tajana Grbin, a petog će člana naknadno dati predstavnici Matice Hrvatske-ogranak Korčula.

Kako je na osnivačkom sastanku kazao dr. Kalogjera, biblioteka će se financirati isključivo donacijama. Inicijalna sredstva već su osigurali donatori iz grada Rijeke, a projekt će sufinancirati i Ministarstvo kulture.

U ovoj bi godini biblioteka mogla publicirati četiri naslova. Uredništvo će filtrirati pristigle tekstove na javnome natječaju i izabrati najkvalitetnije koji će se tiskati u riječkim tiskarama. Naklada pojedine publikacije trebala bi se kretati od oko 250 komada – kazao je Kalogjera i dodao kako će biblioteka objavljivati isključivo djela poetskog i proznog žanra.

Osnivanjem zavičajne, izdavačke biblioteke Korčula je dobila veliku priliku za afirmaciju vlastite pisane riječi.

Tekst i snimak Ž. Petković

Osnovana zavičajna izdavačka Biblioteka Žilković

KORČULA –
Osnivanjem zavičajne, izdavačke biblioteke Korčula je dobila veliku priliku za afirmaciju vlastite pisane riječi.

Prema prijedlogu inicijatora dr. Gorana Kalogjere, prorektora Sveučilišta u Rijeci, novoosnovana zavičajna izdavačka biblioteka koja će djelovati pri gradskoj knjižnici Ivan Vidali zvati će se Biblioteka Žilković. Kako je zaključeno na jučer održanome osnivačkome sastanku, nositi će ime korčulanske obitelji koja je, prema nekim saznanjima, u 14 stoljeću imala najveću renesansnu biblioteku u Dalmaciji sa preko 270 naslova. Cilj će joj biti izdavačka djelatnost i brinuti će se o publikaciji dijela domaćih spisatelja koji u posljednje vrijeme, zbog besparice i ostalih problema, muku muče sa izdavanjem vlastitih naslova. Izabrano je uredništvo koje broji pet članova. To su dr. Živan Filippi, Ana Tulić, Darinka Krstulović, Tajana Grbin, a petog će člana naknadno dati predstavnici Matice Hrvatske-ogranak Korčula.

Kako je na osnivačkom sastanku kazao dr. Kalogjera, biblioteka će se financirati isključivo donacijama. Inicijalna sredstva već su osigurali donatori iz grada Rijeke, a projekt će sufinancirati i Ministarstvo kulture.

U ovoj bi godini biblioteka mogla publicirati četiri naslova. Uredništvo će filtrirati pristigle tekstove na javnome natječaju i izabrati najkvalitetnije koji će se tiskati u riječkim tiskarama. Naklada pojedine publikacije trebala bi se kretati od oko 250 komada – kazao je Kalogjera i dodao kako će biblioteka objavljivati isključivo djela poetskog i proznog žanra.

Osnivanjem zavičajne, izdavačke biblioteke Korčula je dobila veliku priliku za afirmaciju vlastite pisane riječi.

Tekst i snimak Ž. Petković

Pošalji dalje: