Kokojevica se sanira a onda gasi

Kokojevica se sanira a onda gasi

LUMBARDA
– Sve muke i problemi oko Kokojevice, deponija za kruti otpad koji je duže vrijeme bio kamen spoticanja dobrih odnosa među dvije susjedne općine, uskoro će postati prošlost. Naime, po novom Zakonu o otocima Kokojevica će biti najprije sanirana, nakon čega će se deponij na lumbardskome konfinu kojeg desetljećima koriste i Korčula i Lumbarda ugasiti, a s njime i svi nesporazumi dviju općina.

Prema riječima Iva Radovana, načelnika općine Lumbarda, do izgradnje centralnog županijskoga deponija na kopnu, na otoku će se izraditi jedno ili više reciklažnih dvorišta. Tu će se odvajati komunalni otpad od stakla, papira, plastike i ići na reciklažu. Komunalni će se pak otpad balirati i presati, te odvoziti na centralni deponij. Još se ne zna njihova lokacija, a do nastanka otpad će se i dalje odlagati na sadašnji deponij koji će se za početak sanirati a onda ugasiti.

Već je općina Lumbarda potpisala ugovor sa zagrebačkom tvrtkom IPZ, a nakon što tvrtci dostavimo geodetsku podlogu ona je dužna projekt sanacije Kokojevice napraviti u roku od 90 dana. Šezdeset posto projekta koji košta 188 tisuća kuna financira Fond za zaštitu okoliša, a od preostalih 40 posto, trećinu financira općina, a ostalo Grad Korčula – kaže načelnik Radovan. Prema njegovim riječima, projekt prve faze sanacije uključuje izradu elaborata količine nastajanja otpada, plan zatvaranja deponija i studiju utjecaja na okoliš.

Podsjetimo se Grad za korištenje deponija sada, nakon brojnih pregovora, općini Lumbarda plaća mjesečnu ekološku rentu od 5 tisuća kuna i iznos od 15,5 tisuća kuna za deponiranje otpada- ukupno 246 tisuća kuna godišnje. Deponijem gospodari KTD Mindel, javna tvrtka općine Lumbarda.

Tekst i snimak Ž. Petković

Kokojevica se sanira a onda gasi

LUMBARDA
– Sve muke i problemi oko Kokojevice, deponija za kruti otpad koji je duže vrijeme bio kamen spoticanja dobrih odnosa među dvije susjedne općine, uskoro će postati prošlost. Naime, po novom Zakonu o otocima Kokojevica će biti najprije sanirana, nakon čega će se deponij na lumbardskome konfinu kojeg desetljećima koriste i Korčula i Lumbarda ugasiti, a s njime i svi nesporazumi dviju općina.

Prema riječima Iva Radovana, načelnika općine Lumbarda, do izgradnje centralnog županijskoga deponija na kopnu, na otoku će se izraditi jedno ili više reciklažnih dvorišta. Tu će se odvajati komunalni otpad od stakla, papira, plastike i ići na reciklažu. Komunalni će se pak otpad balirati i presati, te odvoziti na centralni deponij. Još se ne zna njihova lokacija, a do nastanka otpad će se i dalje odlagati na sadašnji deponij koji će se za početak sanirati a onda ugasiti.

Već je općina Lumbarda potpisala ugovor sa zagrebačkom tvrtkom IPZ, a nakon što tvrtci dostavimo geodetsku podlogu ona je dužna projekt sanacije Kokojevice napraviti u roku od 90 dana. Šezdeset posto projekta koji košta 188 tisuća kuna financira Fond za zaštitu okoliša, a od preostalih 40 posto, trećinu financira općina, a ostalo Grad Korčula – kaže načelnik Radovan. Prema njegovim riječima, projekt prve faze sanacije uključuje izradu elaborata količine nastajanja otpada, plan zatvaranja deponija i studiju utjecaja na okoliš.

Podsjetimo se Grad za korištenje deponija sada, nakon brojnih pregovora, općini Lumbarda plaća mjesečnu ekološku rentu od 5 tisuća kuna i iznos od 15,5 tisuća kuna za deponiranje otpada- ukupno 246 tisuća kuna godišnje. Deponijem gospodari KTD Mindel, javna tvrtka općine Lumbarda.

Tekst i snimak Ž. Petković

Pošalji dalje: