“Slučaj Korčula”

“Slučaj Korčula”

SLAVONSKI BROD – Ovo što se Brodu događa više nema smisla, takvo što moguće je samo u Brodu! Situacija je teška, ali ćemo učiniti sve da grad spasimo o kolapsa kazao je jučer gradonačelnik dr. Mirko Duspara u povodu primitka rješenja Vrhovnog suda RH o reviziji ovrhe Grada Broda.

O praktičnoj provedbi sudskog rješenja gradska vlasta u Brodu ne želi ni pomišljati jer bi bio onemogućen rad dječjih vrtića, 11 osnovnih škola, gradskih ustanova, sportskih udruga, gradske uprave i svih drugih korisnika gradskoga proračuna.

Tek stiglo rješenje Vrhovnog suda samo je najnovija epizoda u “slučaju Korčula” nastalom prije petnaest godina kada je brodska tvrtka Novogradnja u odmaralištu bivšega Ferijalnog saveza na Korčuli sagradila neke odmorišne objekte, a zbog pretvorbe i drugih manipulacija svoj rad i uloženi novac nikada nije uspjela naplatiti. U pretvorbi i privatizaciji 1991. odmaralište je preuzeo brodski F-Tours i dodatno opteretio odmarališne objekte financijskim inženjeringom i drugim kriminalnim radnjama.


Da bi spriječila nove manipulacije objektima i zemljištem, država je odmaralište 2000. godine darovala Gradu Brodu, ali sa svim hipotekama i obvezama! Dvije godine poslije Novogradnja pokreće sudsku tužbu protiv Grada Broda, traži isplatu uloženoga novca u gradnju odmarališnih objekata.


Tadašnja gradska vlast odbila je bilo kakvu nagodbu s Novogradnjom tražeći da se prije nagodbe s odmarališta prvo skinu sve zelenaške hipoteke. Dogovor je izostao, a u rujnu 2005. godine Općinski i Županijski sud u Slavonskom Brodu presuđuju u Novogradnjinu korist i donose rješenje o ovrhi od 130 milijuna kuna nad gradskim proračunom.


U nastaloj situaciji nova gradska vlast pokušala je sve da izbjegne ovrhu, razgovarala s Novogradnjom, ali i ministrom Šukerom jer Novogradnja državi duguje 11 milijuna kuna i kako joj je prijetio stečaj, bila je spremna dug državi kompenzirati u odnosu prema svojim tražbinama od Grada.


Dogovor nije postignut, sudski je spor nastavljen i ovih je dana Vrhovni sud presudio u Novogradnjinu korist. Prema toj presudi Grad Novogradnji mora na ime glavnice, kamata i sudskih troškova isplatiti 134 milijuna kuna, gotovo koliki je ovogodišnji gradski proračun.

Tekst: Boris Gajdukov (Večernji list), snimka: T. Andrijić

“Slučaj Korčula”

SLAVONSKI BROD – Ovo što se Brodu događa više nema smisla, takvo što moguće je samo u Brodu! Situacija je teška, ali ćemo učiniti sve da grad spasimo o kolapsa kazao je jučer gradonačelnik dr. Mirko Duspara u povodu primitka rješenja Vrhovnog suda RH o reviziji ovrhe Grada Broda.

O praktičnoj provedbi sudskog rješenja gradska vlasta u Brodu ne želi ni pomišljati jer bi bio onemogućen rad dječjih vrtića, 11 osnovnih škola, gradskih ustanova, sportskih udruga, gradske uprave i svih drugih korisnika gradskoga proračuna.

Tek stiglo rješenje Vrhovnog suda samo je najnovija epizoda u “slučaju Korčula” nastalom prije petnaest godina kada je brodska tvrtka Novogradnja u odmaralištu bivšega Ferijalnog saveza na Korčuli sagradila neke odmorišne objekte, a zbog pretvorbe i drugih manipulacija svoj rad i uloženi novac nikada nije uspjela naplatiti. U pretvorbi i privatizaciji 1991. odmaralište je preuzeo brodski F-Tours i dodatno opteretio odmarališne objekte financijskim inženjeringom i drugim kriminalnim radnjama.


Da bi spriječila nove manipulacije objektima i zemljištem, država je odmaralište 2000. godine darovala Gradu Brodu, ali sa svim hipotekama i obvezama! Dvije godine poslije Novogradnja pokreće sudsku tužbu protiv Grada Broda, traži isplatu uloženoga novca u gradnju odmarališnih objekata.


Tadašnja gradska vlast odbila je bilo kakvu nagodbu s Novogradnjom tražeći da se prije nagodbe s odmarališta prvo skinu sve zelenaške hipoteke. Dogovor je izostao, a u rujnu 2005. godine Općinski i Županijski sud u Slavonskom Brodu presuđuju u Novogradnjinu korist i donose rješenje o ovrhi od 130 milijuna kuna nad gradskim proračunom.


U nastaloj situaciji nova gradska vlast pokušala je sve da izbjegne ovrhu, razgovarala s Novogradnjom, ali i ministrom Šukerom jer Novogradnja državi duguje 11 milijuna kuna i kako joj je prijetio stečaj, bila je spremna dug državi kompenzirati u odnosu prema svojim tražbinama od Grada.


Dogovor nije postignut, sudski je spor nastavljen i ovih je dana Vrhovni sud presudio u Novogradnjinu korist. Prema toj presudi Grad Novogradnji mora na ime glavnice, kamata i sudskih troškova isplatiti 134 milijuna kuna, gotovo koliki je ovogodišnji gradski proračun.

Tekst: Boris Gajdukov (Večernji list), snimka: T. Andrijić

Pošalji dalje: