Kneže više nije samostalno!Odlukom Ustavnog suda RH naselje Kneže više nije samostalno!


Malo je vremena naselje Kneže na otoku Korčuli u sastavu Grada Korčule postojalo kao Mjesni odbor kojega je 27. prosinca 2002. godine Gradsko vijeće Korčule priznalo i izdvojilo iz naselja Pupnat u samostalno naselje Kneže. Ovih je dana Ustavni sud Republike Hrvatske poništio Odluku Gradskog vijeća Korčule.


Malo se prisjetimo da je tadašnji vijećnik (SDP) Tonći Anzulović svoju inicijativu o izdvajanju Kneža od Pupnata podnio kao dopunu Dnevnog reda na sjednici vijeća. Nezadovoljan takvom odlukom vijećnik (HDZ) prof. Lovre Botica je tražio ocjenu Ustavnog suda RH smatrajući da je Odluka Gradskog vijeća nezakonita, i da se u postupku donošenja Odluke nije pribavilo mišljenje MO Pupnat, dok je sporna Odluka donesena po hitnom postupku što je po tvrdnji Lovra Botice suprotno odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Korčule.


Ustavni je sud razmatrao i očitovanje Gradskog vijeća na navode prof. Botice, i ocijenio je da se u postupku spajanja, odnosno razdvajanja imena naselja građanima s područja na kojem se izmjena obavlja mora biti omogućeno izjašnjavanje kroz oblik mjesne samouprave. Ustavni je sud ocijenio da nedostatak mišljenja građana s područja naselja Pupnat iz kojega je izdvojeno i formirano novo naselje Kneže, predstavlja propust koji osporenu Odluku čini nesuglasnom s odredbama Zakona o naseljima. Ustavni je sud također utvrdio da osporena Odluka nije u suglasnosti ni s odredbom članka 132. stavka 3. Ustava, prema kojoj građani mogu neposredno sudjelovati u upravljanju, lokalnim poslovima, putem zborova, referenduma i drugih oblika neposrednog odlučivanja u skladu sa zakonom i statutom.

Tekst: Niko PerićOdlukom Ustavnog suda RH naselje Kneže više nije samostalno!


Malo je vremena naselje Kneže na otoku Korčuli u sastavu Grada Korčule postojalo kao Mjesni odbor kojega je 27. prosinca 2002. godine Gradsko vijeće Korčule priznalo i izdvojilo iz naselja Pupnat u samostalno naselje Kneže. Ovih je dana Ustavni sud Republike Hrvatske poništio Odluku Gradskog vijeća Korčule.


Malo se prisjetimo da je tadašnji vijećnik (SDP) Tonći Anzulović svoju inicijativu o izdvajanju Kneža od Pupnata podnio kao dopunu Dnevnog reda na sjednici vijeća. Nezadovoljan takvom odlukom vijećnik (HDZ) prof. Lovre Botica je tražio ocjenu Ustavnog suda RH smatrajući da je Odluka Gradskog vijeća nezakonita, i da se u postupku donošenja Odluke nije pribavilo mišljenje MO Pupnat, dok je sporna Odluka donesena po hitnom postupku što je po tvrdnji Lovra Botice suprotno odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Korčule.


Ustavni je sud razmatrao i očitovanje Gradskog vijeća na navode prof. Botice, i ocijenio je da se u postupku spajanja, odnosno razdvajanja imena naselja građanima s područja na kojem se izmjena obavlja mora biti omogućeno izjašnjavanje kroz oblik mjesne samouprave. Ustavni je sud ocijenio da nedostatak mišljenja građana s područja naselja Pupnat iz kojega je izdvojeno i formirano novo naselje Kneže, predstavlja propust koji osporenu Odluku čini nesuglasnom s odredbama Zakona o naseljima. Ustavni je sud također utvrdio da osporena Odluka nije u suglasnosti ni s odredbom članka 132. stavka 3. Ustava, prema kojoj građani mogu neposredno sudjelovati u upravljanju, lokalnim poslovima, putem zborova, referenduma i drugih oblika neposrednog odlučivanja u skladu sa zakonom i statutom.

Tekst: Niko Perić

Pošalji dalje: