Renesansne čizme za Marka Pola (2)

Renesansne čizme za Marka Pola (2)

Poštovani,

Na Vašem portalu je jučer objavljena neistinita informacija. Istina je da se već dulje vrijeme izrađuju lutke Marka Pola i Kublai Khana u prirodnoj veličini, na čemu sudjeluje 10-tak vrhunskih profesionalaca – filmskih kostimografa, maskera, šminkera, vlasuljara, kazališno-filmskih krojača i obučara , ali ne za Međunarodni centar Marko Polo, već za privatnog naručitelja, firmu Camellia iz Križevaca.


Lutke će biti izložene u ekskluzivnoj suvenirnici uz rodnu kuću Marka Pola u starome gradu u Korčuli, čije se otvorenje planira oko sredine svibnja. U cjelokupni je projekt u proteklih nekoliko mjeseci bilo uključeno preko tri stotinje ljudi.


Molim Vas da objavite ispravak članka koji ste donijeli na Vašem portalu. Više informacija možete pronaći na sljedećem linku.


Lijep pozdrav,
Rudolf Petrinec, dipl.oec
091 1898 048


Camellia
Trg J.J.Strossmayera 25
48260 Križevci
Tel./fax: 048/711-032

Renesansne čizme za Marka Pola (2)

Poštovani,

Na Vašem portalu je jučer objavljena neistinita informacija. Istina je da se već dulje vrijeme izrađuju lutke Marka Pola i Kublai Khana u prirodnoj veličini, na čemu sudjeluje 10-tak vrhunskih profesionalaca – filmskih kostimografa, maskera, šminkera, vlasuljara, kazališno-filmskih krojača i obučara , ali ne za Međunarodni centar Marko Polo, već za privatnog naručitelja, firmu Camellia iz Križevaca.


Lutke će biti izložene u ekskluzivnoj suvenirnici uz rodnu kuću Marka Pola u starome gradu u Korčuli, čije se otvorenje planira oko sredine svibnja. U cjelokupni je projekt u proteklih nekoliko mjeseci bilo uključeno preko tri stotinje ljudi.


Molim Vas da objavite ispravak članka koji ste donijeli na Vašem portalu. Više informacija možete pronaći na sljedećem linku.


Lijep pozdrav,
Rudolf Petrinec, dipl.oec
091 1898 048


Camellia
Trg J.J.Strossmayera 25
48260 Križevci
Tel./fax: 048/711-032

Pošalji dalje: