Na Plokati uskoro samo za pješake

Na Plokati uskoro samo za pješake

KORČULA – Iako je turistička sezona već počela i u gradu ima više od tisuću turista čini se da se Korčula još nije pripremila za pojačani ljetni promet gradskim ulicama i gužve na javnim površinama. Problemi su uočljivi na svakom koraku, od regulacije gradskoga prometa i nedostatka parkirališnih prostora, do nereda na javnim površinama.

Građani negoduju da su im ugostitelji “štekatima” smanjili životni prostor, a ugostitelji jer im preko iznajmljenih prostora prolaze vozila. Pješaci zbog gustog prometa i parkiranih automobila otežano hodaju gradom, a vozačima učestali prometni čepovi ne dopuštaju normalnu gradsku vožnju. Ne poštuje se signalizacija, prometnih redara još nema, a policija i gradske komunalne služba ne stignu uredovati. Kako bi se problemi ublažili Gradsko poglavarstvo pripremilo je Prijedlog mjera za poboljšanje prometa, koji uključuje i niz radikalnijih rješenja.

Predviđeno je, naime, zatvaranje prometa preko Plokate, glavnog gradskog trga koji “izdiše” pod teretom kamionskih guma i parkiranih vozila. Također, ulice predviđene za šetnice mehaničkim će se preprekama isključivati iz prometa, dostava robe će se obavljati do stupića, a za stanare će biti rezervirana parkirališna mjesta na rivama i ostalim za to predviđenim površinama.
Podvojena su mišljenja o tom prijedlogu, koji nastoji uvesti “prometnu disciplinu” i organizirati život na javnom prostoru. No, sigurno je da je sadašnje stanje najgore, a u nedostatku cjelovitog rješenja gradskoga prometa i središnjeg parkirališta, svako je nastojanje da se ono popravi – dobrodošlo.


Tekst:Ž. Petković, snimka: T. Andrijić

Na Plokati uskoro samo za pješake

KORČULA – Iako je turistička sezona već počela i u gradu ima više od tisuću turista čini se da se Korčula još nije pripremila za pojačani ljetni promet gradskim ulicama i gužve na javnim površinama. Problemi su uočljivi na svakom koraku, od regulacije gradskoga prometa i nedostatka parkirališnih prostora, do nereda na javnim površinama.

Građani negoduju da su im ugostitelji “štekatima” smanjili životni prostor, a ugostitelji jer im preko iznajmljenih prostora prolaze vozila. Pješaci zbog gustog prometa i parkiranih automobila otežano hodaju gradom, a vozačima učestali prometni čepovi ne dopuštaju normalnu gradsku vožnju. Ne poštuje se signalizacija, prometnih redara još nema, a policija i gradske komunalne služba ne stignu uredovati. Kako bi se problemi ublažili Gradsko poglavarstvo pripremilo je Prijedlog mjera za poboljšanje prometa, koji uključuje i niz radikalnijih rješenja.

Predviđeno je, naime, zatvaranje prometa preko Plokate, glavnog gradskog trga koji “izdiše” pod teretom kamionskih guma i parkiranih vozila. Također, ulice predviđene za šetnice mehaničkim će se preprekama isključivati iz prometa, dostava robe će se obavljati do stupića, a za stanare će biti rezervirana parkirališna mjesta na rivama i ostalim za to predviđenim površinama.
Podvojena su mišljenja o tom prijedlogu, koji nastoji uvesti “prometnu disciplinu” i organizirati život na javnom prostoru. No, sigurno je da je sadašnje stanje najgore, a u nedostatku cjelovitog rješenja gradskoga prometa i središnjeg parkirališta, svako je nastojanje da se ono popravi – dobrodošlo.


Tekst:Ž. Petković, snimka: T. Andrijić

Pošalji dalje: