278 tisuća Kn za vrtic

Dodatnih 278 tisuća kuna za normalno poslovanje vrtića

KORČULA – Grad će iz proračuna izdvojiti dodatnih 278 tisuća kuna za pokrivanje tekućih troškova Dječjeg vrtića kako bi gradska predškolska ustanova mogla normalno poslovati. Iz sredstava kredita HKBOR-a uložiti će 200 tisuća kuna u nužne popravke zgrade vrtića, a u cilju racionalizacije napraviti će se temeljita analiza troškova poslovanja sa mjerama štednje. Revidirati će se postojeće cijene. Grad će, po novome, sudjelovati u cijeni boravka djeteta sa 80 posto ekonomske cijene, a roditelji tek sa 20 posto. Do sada je omjer bio 70 naprama 30 posto. U oglasu koji će izići pred upis djece u novu predškolsku godinu morati će pisati jedinične cijene boravka djeteta u vrtiću. Razlog je precizna, osnovna i točna informacija za roditelje o cijenama pojedinih programa za njihovu djecu.

Članovi su poglavarstva u raspravi tražili rješenja kako sanirati narasle troškove u poslovanju vrtića i povećati broj djece kojih je svake godine sve manje. U tom smislu zatražit će od uprave vrtića izradu kvalitetnih programa rada predškolske ustanove koji bi ponovo privukli djecu u vrtić. Kako je u raspravi istaknuto, sto pedeset polaznika vrtića premali je broj djece za njegove kapacitete, a dvadesetak uposlenika preveliki troška za gradsku blagajnu.

Troškovi se rada iz godine u godinu povećavaju, smanjuje se broj djece koja odlazi u konkurentski vrtić Dominikanskog samostana Anđela čuvara, što otežava ukupno teško financijsko stanje. Taj negativni trend odlaska u konkurentski vrtić treba zaustaviti, i pridobiti djecu povoljnim cijenama i kvalitetnijim pedagoškim programima. Stoga će Grad iz svog proračuna, kako je zaključeno, još više participirati kako bi cijene ostale iste, ali će od uprave tražiti strogu racionalizaciju poslovanja i kvalitetne programe.

Tekst: Ž. Petković

Dodatnih 278 tisuća kuna za normalno poslovanje vrtića

KORČULA – Grad će iz proračuna izdvojiti dodatnih 278 tisuća kuna za pokrivanje tekućih troškova Dječjeg vrtića kako bi gradska predškolska ustanova mogla normalno poslovati. Iz sredstava kredita HKBOR-a uložiti će 200 tisuća kuna u nužne popravke zgrade vrtića, a u cilju racionalizacije napraviti će se temeljita analiza troškova poslovanja sa mjerama štednje. Revidirati će se postojeće cijene. Grad će, po novome, sudjelovati u cijeni boravka djeteta sa 80 posto ekonomske cijene, a roditelji tek sa 20 posto. Do sada je omjer bio 70 naprama 30 posto. U oglasu koji će izići pred upis djece u novu predškolsku godinu morati će pisati jedinične cijene boravka djeteta u vrtiću. Razlog je precizna, osnovna i točna informacija za roditelje o cijenama pojedinih programa za njihovu djecu.

Članovi su poglavarstva u raspravi tražili rješenja kako sanirati narasle troškove u poslovanju vrtića i povećati broj djece kojih je svake godine sve manje. U tom smislu zatražit će od uprave vrtića izradu kvalitetnih programa rada predškolske ustanove koji bi ponovo privukli djecu u vrtić. Kako je u raspravi istaknuto, sto pedeset polaznika vrtića premali je broj djece za njegove kapacitete, a dvadesetak uposlenika preveliki troška za gradsku blagajnu.

Troškovi se rada iz godine u godinu povećavaju, smanjuje se broj djece koja odlazi u konkurentski vrtić Dominikanskog samostana Anđela čuvara, što otežava ukupno teško financijsko stanje. Taj negativni trend odlaska u konkurentski vrtić treba zaustaviti, i pridobiti djecu povoljnim cijenama i kvalitetnijim pedagoškim programima. Stoga će Grad iz svog proračuna, kako je zaključeno, još više participirati kako bi cijene ostale iste, ali će od uprave tražiti strogu racionalizaciju poslovanja i kvalitetne programe.

Tekst: Ž. Petković

Pošalji dalje: