Godinu dana poslije

Godinu dana poslije

KORČULA – Prije godinu dana, točnije 22.06.2006., objavili smo tekst pod naslovom “Kažnjavanje za hvatanje turista?” vezan za ružnu praksu “hvatanja” gostiju i agresivnog nuđenja privatnog smještaja na autobusnom kolodvoru, pred katamaranom ili u posljednje vrijeme sve češće i na samoj ulici dok se turisti šetaju.

Još 3. svibnja 2005. Dubrovački list objavio je mišljenje o tome Državnog inspektorata. Slijedi citat:


“Rješavanje problema s građanima koji nude usluge smještaja u domaćinstvu i to na način da time ometaju javni red i mir (osobito na javnim površinama) u nadležnosti je policijske uprave i komunalnog redarstva. Gradski komunalni redari ovlašteni su intervenirati na prostorima na kojima nije predviđeno nuđenje takvih usluga. U slučajevima kada dođe do verbalnih i fizičkih sukoba prigodom kojih se narušava javni red i mir, ovlašteni su intervenirati službenici nadležne policijske uprave.


Iznajmljivanje smještaja gostima u domaćinstvima može se obavljati putem putničke agencije i neposredno putem vlasnika smještaja u domaćinstvu. Gospodarski inspektori Državnog inspektorata ovlašteni su kazniti osobe koje posreduju u iznajmljivanju smještaja koji je u vlasništvu drugih iznajmljivača, odnosno kada jedan iznajmljivač nudi smještaj kod nekog drugog osim kod sebe. Zakonom o turističkoj djelatnosti u člankom 69. propisana je kazna od 5.000,00 do 35.000,00 kuna za prekršaj koji počini pravna ili fizička osoba ako pruža takve usluge, a nije putnička agencija”, tj. ako posreduje u pružanju usluga boravka.


Korčulansko Gradsko vijeće 19.07.2005. donijelo je odluku kojom se ova praksa zabranjuje i predviđa kažnjavanje počinitelja, a skoro godinu dana kasnije vijećnik Vicko Ivančević aktualizirao je ovaj problem tražeći izvješće o tome koliko je u protekloj godini naplaćeno kazni. Izvješće nije dobio jer bi to bio prazan list.

Prema onome što vidim šetajući gradom, zabrana se ne provodi, niti “ponuđače smještaja” brine što zabrana postoji jer su očito svi navikli kako se u Korčuli može raditi što kome padne na pamet. Ne samo da je ova ružna praksa nastavljena, nego je vidljiv napredak u agresivnosti i “području djelovanja”.

Žalosno i sramotno.

Tekst i snimka: T. Andrijić

Godinu dana poslije

KORČULA – Prije godinu dana, točnije 22.06.2006., objavili smo tekst pod naslovom “Kažnjavanje za hvatanje turista?” vezan za ružnu praksu “hvatanja” gostiju i agresivnog nuđenja privatnog smještaja na autobusnom kolodvoru, pred katamaranom ili u posljednje vrijeme sve češće i na samoj ulici dok se turisti šetaju.

Još 3. svibnja 2005. Dubrovački list objavio je mišljenje o tome Državnog inspektorata. Slijedi citat:


“Rješavanje problema s građanima koji nude usluge smještaja u domaćinstvu i to na način da time ometaju javni red i mir (osobito na javnim površinama) u nadležnosti je policijske uprave i komunalnog redarstva. Gradski komunalni redari ovlašteni su intervenirati na prostorima na kojima nije predviđeno nuđenje takvih usluga. U slučajevima kada dođe do verbalnih i fizičkih sukoba prigodom kojih se narušava javni red i mir, ovlašteni su intervenirati službenici nadležne policijske uprave.


Iznajmljivanje smještaja gostima u domaćinstvima može se obavljati putem putničke agencije i neposredno putem vlasnika smještaja u domaćinstvu. Gospodarski inspektori Državnog inspektorata ovlašteni su kazniti osobe koje posreduju u iznajmljivanju smještaja koji je u vlasništvu drugih iznajmljivača, odnosno kada jedan iznajmljivač nudi smještaj kod nekog drugog osim kod sebe. Zakonom o turističkoj djelatnosti u člankom 69. propisana je kazna od 5.000,00 do 35.000,00 kuna za prekršaj koji počini pravna ili fizička osoba ako pruža takve usluge, a nije putnička agencija”, tj. ako posreduje u pružanju usluga boravka.


Korčulansko Gradsko vijeće 19.07.2005. donijelo je odluku kojom se ova praksa zabranjuje i predviđa kažnjavanje počinitelja, a skoro godinu dana kasnije vijećnik Vicko Ivančević aktualizirao je ovaj problem tražeći izvješće o tome koliko je u protekloj godini naplaćeno kazni. Izvješće nije dobio jer bi to bio prazan list.

Prema onome što vidim šetajući gradom, zabrana se ne provodi, niti “ponuđače smještaja” brine što zabrana postoji jer su očito svi navikli kako se u Korčuli može raditi što kome padne na pamet. Ne samo da je ova ružna praksa nastavljena, nego je vidljiv napredak u agresivnosti i “području djelovanja”.

Žalosno i sramotno.

Tekst i snimka: T. Andrijić

Pošalji dalje: