Gitaristi preplavili Korčulu

Gitaristi preplavili Korčulu

KORČULA
– Međunarodna ljetna glazbena škola “Uzmah” boravi i muzicira svaku večer na otoku Korčuli. Predavači su ugledni članovi Berlinske, Bečke i Munchenske filharmonije…


Uzmah je najveći edukativno-koncertni seminar gitare u Hrvatskoj koji vodi naš istaknuti glazbeni pedagog Ante Čaglj, profesor na Glazbenom učilištu Elly Bašić u Zagrebu.

Tekst i snimk
a: P. Šain

Gitaristi preplavili Korčulu

KORČULA
– Međunarodna ljetna glazbena škola “Uzmah” boravi i muzicira svaku večer na otoku Korčuli. Predavači su ugledni članovi Berlinske, Bečke i Munchenske filharmonije…


Uzmah je najveći edukativno-koncertni seminar gitare u Hrvatskoj koji vodi naš istaknuti glazbeni pedagog Ante Čaglj, profesor na Glazbenom učilištu Elly Bašić u Zagrebu.

Tekst i snimk
a: P. Šain

Pošalji dalje: