Online igrice


Invaders 


Pacman 

 
Snake


Simon   

 

TETRIS

Legendarna igrica sa zajednièkom top-listom!

Korèulanski miljunašKorèulanski miljunaš

"Korèulanski miljunaš" je korèulanska verzija ove popularne igre.

Želja nam je naravno, da se zabavite, a nadamo se da æe mlaði nešto i nauèiti (možda i stari?)

Momentalno je postavljeno samo 80-tak pitanja od lakih i smiješnih pa do malo težih. Pitanja æemo nadopunjavati ukoliko se pokaže da ima interesa za igricom. (vidi se u statistici, samo da znate)

I da odmah nešto razjasnimo, dobitak NE isplaæujemo. Guštajte!

Korèula MEMORYKorèula MEMORY

Klasièna "Memory" igrica u kojoj pogaðate ispod koje se "ploèice" nalazi ista slika onoj koju prvu kliknete. Ogranièeni ste vremenom.

Naravno, slièice su "korèulanske" tematike.

 

Pošalji dalje: