Webmail

ikorcula.net pruža korisnicima jedinstvenu moguænost posjedovanja vlastite e-mail adrese na korèulanskim domenama!

Izgled e-mail adrese je:

vašeime @ ikorcula.net

E-mail adresa je prava, pristupa joj se klasiènim putem (Outlook, Eudora, Calypso itd…) preko POP i MAIL servera, ali ukoliko ste na putu ili kod prijatelja, možete koristiti i Web pristup!

Cijena posjedovanja ove e-mail adrese je 0,00 Kn !

Ukoliko želite biti ponosni vlasnik korèulanske email adrese ispunite ovaj formular.

Ulaz u e-mail:

 

 ikorcula.net

Pošalji dalje: