Uputstva za èlanove

  •  – VAŠ FOTO ALBUM

Nakon što ste se registrirali kao korisnik iKorcula.NET-a klikom na "Moj Foto Album" u korisnièkom izborniku na vrhu albuma pojaviti æe se poruka "You dont have your own album, create one by clicking here."

Klikom na "here" automatski æe se kreirati Album pod "Korisnièki albumi" u Foto albumu iKorcula.NET-a.

Samo Vi i nitko drugi možete uploadirati slike (na više naèina), brisati ih, editirati itd…

Kada otvorite album "Korisnièki albumi" na popisu albuma æe se nalaziti i Vaš. Klikom na "no thumbnail" ulazite u album koji je naravno još prazan.

Klikom na "Add a photo!" otvarate moguænost dodavanja fotografija u album. Najjednostavniji naèin je korištenje "From Web Browser" naèina dodavanja fotografija.

Jednostavno odaberete do 5 fotografija sa svog hard diska i kliknete na "Add items" pri dnu stranice.

Prièekajte dok se slike ne uploadiraju i sistem æe automatski dodati slike u album koje onda možete ureðivati po volji.

Ukoliko imate nejasnoæa slobodno kontaktirajte webmastera!


Pošalji dalje: