Di ste naši stari

Active Image

Active Image

 

Mislin i gledan slike od po godine maškara od  prošle godine.Stojin prid njima i išæen sve one što falu!Gledan Kraja od maškara nadebja se od prošle godine.

 

 Glasnogovorniku je naresa nos 2 centimetra,a sudsko vijeæe stoji „intato“,kako pas od ferme i èeka da se pojavu na banjama baluni,ronketuni,vonj od bevande i kobasica da se „užežu“ i  da poène fešta u kojon godu svi oni koji za Korèulanske maškare znaju i oni koji ih prvi put doživu.

 

A ja bi vas hti uvest u to po godine sa onima kojih više nima,sa pripovisti koju san uz jednu

zimsku hladnu veèer sa njima doživi.

 

Nemoj mo ih nikad zaboravit!!

 

{mp3}062008/maskare{/mp3}
Audio MP3 zapis. Klikom na "play" zapoèinje reprodukcija. U sluèaju da ste na internet spojeni modemskom vezom, prièekajte malo. (webmaster)

Pošalji dalje: