Film „POD LJETNIM SUNCEM“

Active ImageI tako davne 1960 godine u kolovozu misecu u režiji Obrada Glušèeviæa nasta je ovi film. Snimljen u Korèuli sa glumcima iz mista. Za one koji se onda još nisu bili rodili, nikim redom spominjem…

Active Image

I tako davne 1960 godine u kolovozu misecu u režiji Obrada Glušèeviæa nasta je ovi film. Snimljen u Korèuli sa glumcima iz mista. Za one koji se onda još nisu bili rodili, nikim redom spominjem sve one, koji su na filmu,a ja ih poznan.

Ja san onda ima 10 godina ka se ovi film snimi: Martin Sardeliæ, Žele Sessa, teta Perina Filippi, Tinka Sessa, Kruno Lozica, Martin Sardeliæ (otac od glavnega glumca), Sardeliæ Marija, Rihter Perica, Rihter Ivica, Bogdan Favro, Ðesi Favro, Vedran Favro, Tasovac Darko, Miro „Tuhobiæ“ Didoviæ, dvi šinjorine iz Zagreba, ekipa „Galeba“ kolo broda: Fulier, Luèiæ, Depolo, Mišo, Bere, Duško, Ante, Ðimi.

Neka me skužaju oni koje nisan spomenu, to mogu bez straha dodat u komentaru.

Svaki put ka pogledan ovi predivni film èapa me nostalgija za vrimenom, èistoèe i urednosti na Banjama! Zagrljenim prijatejima ka idu puten! Galebima! itd. itd.

Hti sam ovi „bokuniæ“ moje arhive podilit s vama. Ja se nadam da vam ni žal!?

(NA OVOM LINKU MOŽETE POGLEDATI "POD LJETNIM SUNCEM" )

Pošalji dalje: