“Moj gardelin” i “Furešti u štradi”

Active Image
Active Image

Furešti u štradi

{mp3}082009/furesti{/mp3}
Audio MP3 zapis. Klikom na "play" zapoèinje reprodukcija. U sluèaju da ste na internet spojeni modemskom vezom, prièekajte malo. (webmaster) 

Active Image

Moj gardelin

{mp3}082009/grdelin{/mp3}
Audio MP3 zapis. Klikom na "play" zapoèinje reprodukcija. U sluèaju da ste na internet spojeni modemskom vezom, prièekajte malo. (webmaster)

Pošalji dalje: