Isporuka novogradnje 1103

Nakon mjesec dana od porinuća danas isporučen Sardius, 22. brod izgrađen u korčulanskom brodogradilištu Leda u posljednjih 7 godina.

Novogradnja 1103 je treći brod iz serije I-Box, namijenjen za prijevoz kontejnera i rasutog tereta za plovidbu sjevernim morima, dužine 100m metara, širine 13,4 m, visine 9,1 m, gaza 6,2m i nosivosti 5200 DWT sa jednim skladištem dimenzija 61,8×11,2×9,6.  Brodom je isporučeno i cca 320t sekcija  i 70t kobilica

Sardius je novogradnja napravljena sa najmanjim utroškom sati, približavajući se brzinom i efikasnošću modernim i tehnološki znatno opremljenijim europskim brodogradilištima.

Vicko Ivančević, dipl.ing.

Pošalji dalje: