Otvoreno pismo Gradonačelniku Grada Korčule

Danas sam “klasičnom” poštom, što mi je postalo već pomalo neuobičajeno, pogotovo kad se tiče ove internet stranice, zaprimio pismo sa priloženim CD-om. Iako su mi pošiljatelji nepoznati, a potpisani kao “Grupa dobronamjernih Korčulana” objavljujem ga u dobroj vjeri kako svatko ima pravo na obraćanje javnosti i gradskim vlastima.

Na priloženom CD-u se nalazi WORD datoteka. Pošto sadrži tablice koje je teško preformatirati za web prikaz, ako imate problema sa čitanjem tablice, preuzmite originalnu datoteku ovdje.

Tino A.


Otvoreno pismo Gradonačelniku Grada Korčule
na znanje: korcula.net, ikorcula.net

Zašto DA odnosno NE za natkriti BAZEN u Korčuli?

U vrijeme kada se cijela Hrvatska suočava s deprimirajućim padom javnog i privatnog standarda za kojeg nema ni izdaleka naznaka da će se uskoro zaustaviti i kada glavne aktivnosti svih državnih tijela idu za tim da se drastičnim mjerama štednje i usmjeravanja nikad dovoljno raspoloživih sredstava u razvoj proizvodnih djelatnosti pokuša nekako negativni trend zaustaviti, a potom i preokrenuti u pozitivnom pravcu, naš Grad i njegovi politički „dužnosnici“, kao „pijani miljuneri“, nemilice troše sredstva kojih nemaju i ulažu ih u nešto što će cijeli Grad sutra baciti na koljena i dovesti pred bankrot. Natkriti bazen!

Realizacija ovog projekta zaokupljala je naše političke dužnosnike i mnoge mjesne entuzijaste već duži niz godina tokom kojih su se uglavnom koristili pozitivni argumenti u korist realizacije tog projekta. I iako je svatko od njih, uvjeren sam razmatrao, makar i u kuloarima i „drugu stranu medalje“ tog projekta rezultati i činjenice bile su deprimirajuće i nitko ih nije htio javno iznositi, jer to nije bilo politički isplativo. Možda će se u ovom trenutku to činiti zakašnjelim no ipak radi vlastite savjesti pred nama samima, ali i pred generacijama Korčulana koje tek dolaze, iznjet ćemo jedno od razmišljanja o ovom projektu koji ga sagledava iz drugog gledišta,  gledišta onih koji su šutljiva većina i koji se nikada javno ne očituju bojeći se da ne budu proglašeni neprijatelima „naše stvari“.

Zašto DA za izgradnju?

 1. Vaterpolo i plivanje Korčulanska su tradicija koju treba njegovati i razvijati.
 2. Sport je nedvojbeno zdrava djelatnost za mladu, ali i za stariju populaciju, a kako su vaterpolo  i plivanje tradicionalno najvažniji sportovi u gradu Korčuli, treba stvoriti materijalne pretpostavke da to oni nastave biti i u budućnosti.
 3. KPK je sportski kolektiv koji je svojim radom i ostvarenim sportskim rezultatima proslavio Korčulu širom bivše države pa čak i Europe, pa treba stvoriti  pretpostavke da se takvi rezultati ponovo počnu ostvarivati što će biti moguće jedino izgradnjom adekvatnog sportskog objekta koji će omogućiti cjelogodišnji rad mladim sportašima.
 4. Natkriti bazen jedan je od sadržaja koje grad Korčula mora imati u svojoj ponudi, ako želi, a želi, baviti se visoko kvalitetnim turizmom.
 5. Zatvoreni natkriti bazen „san je svih Korčulana“, jer „KPK = Korčula“, a svaki lijepi san treba dosanjati, makar nakon ugodnog buđenja svaki sanjar često biva suočen s vrlo grubom i surovom stvarnošću koja je svjetlosne godine udaljena od „odsanjanoga sna“.
 6. U izgradnju bazena već su uložena velika sredstva i bilo bi šteta i sramota sada odustati od izgradnje.
 7. Bilo bi šteta ne iskoristiti od države obećana sredstva.

Zašto NE za izgradnju?

 1. Zato što ni Grad ni Županija ni Država nemaju novaca za neproizvodnu investiciju tešku 40.000.000 kuna,
 2. Zato što će se Grad za pribavljanje svojih 9.000.000 kn dogovorenog učešća u izgradnji bazena trebati kreditno zadužiti, a za vraćanje tog kredita tokom narednih 10 godina trebat će iz redovnih proračunskih prihoda koji nisu ni približno dostatni ni za sve tekuće, a kamoli i razvojne potrebe, godišnje izdvajati po 900.000 kuna uvećano za kamate koje će samo u prvoj godini otplate iznositi cca 600.000 kuna.
 3. Zato što će normalno funkcioniranje bazena godišnje koštati najmanje 4.000.000 kuna (plaće, materijalni troškovi tekućeg poslovanja, investicijsko održavanje, osiguranje, itd.) i to bez iznosa kamata i zakonski obavezne amortizacije koja će drastično povećati gornju cifru.
 4. Zato što „bazen“ kao objekat koji će biti u javnoj uporabi neće moći stvoriti na godišnjoj razini ni približno dovoljan iznos prihoda za pokrivanje vlastitog poslovanja pa će se sva razlika morati namicati iz gradskog proračuna. Iskustva iz sredina koje imaju objekte slične veličine kažu da takav objekat vlastitim poslovanjem može ostvariti do cca 20% potrebnih prihoda, a to znači da će na teret gradskog proračuna nakon puštanja bazena u funkciju padati godišnje dodatnih cca 3.200.000 kuna. Ne treba zaboraviti da su svi ti objekti izgrađeni u znatno većim gradskim sredinama od Korčule pa samim tim imaju potencijalno puno više komercijalnih korisnika svojih usluga nego što će ih imati Korčula.
 5. Zato što će najznačajniji pojedinačni „komercijalni“ korisnik bazena u Korčuli biti po svemu sudeći KPK. S obzirom da on i sada za svoju redovnu djelatnost najveći dio potrebnih sredstava namiče iz gradskog proračuna taj prihod „bazena“ zapravo će biti „pretakanje iz šupljeg u prazno“.
 6. Zato što će izgradnjom natkritog bazena postojeće nenatkrito plivalište KPK biti potpuno zapušteno i devastirano, pa će na taj način postati novo žarište problema u centru grada.
 7. Zato što nije realno očekivati da će se korčulanski sportaši i građani, a najvjerojatnije ni turisti, tokom tri ljetna mjeseca „kupati“ u zatvorenom bazenu na „ekonomiji“ umjesto u moru, i ako to bude tako onda će bazen imati tri prazna komercijalna mjeseca tokom kojih će imati određene, ne male troškove tzv. hladnog pogona, koji neće biti pokriveni adekvatnim prihodima.
 8. Zato što će svaki iole objektivni prosuditelj, pa čak i ako je Korčulanin, ako uspije eliminirati ili makar svesti na manju mjeru sentimentalnu vezu s KPK i njegovom blistavom sportskom prošlošću, zaključiti da je ovo ulaganje van svake pameti i da će ne samo dugoročno, već i kratkoročno stvoriti Gradu, a to znači i svim njegovim stanovnicima ogromne probleme u svakodnevnom funkcioniranju i ostvarivanju prava koja su već postala općeprihvaćeni civilizacijski standard razvijenog pa i srednje razvijenog svijeta.
 9. Zato što bi odustajanje od nastavka realizacije ove investicije uz određeni napor gradskih vlasti da od Države i Županije pribavi suglasnost za prenamjenu obećanih, a do sada ne potrošenih sredstava, ta sredstva pa i gradska iz namjenskog kredita mogla biti utrošena za znatno potrebnija ulaganja. Npr.
  1. dio u rekonstrukciju postojećeg plivališta KPK (idejni projekt rješenja tog prostora za kojeg je pred više godina već bila izdana lokacijska dozvola još postoji u klubu). Tom bi se rekonstrukcijom stvorio sportski i rekreacijski centar u samom centru grada, kojim bi bila obogaćena i turistička ponuda grada, a bile bi zadovoljene i sportske potrebe kluba i pojedinaca koje se, realno govoreći, zbog niza objektivnih razloga i  zaustavljaju na rekreakcijskoj ili nižoj takmičarskoj razni. Za sve one pojedince koji svojim talentom i ambicijama žele u sportskom smislu više napredovati uvijek stoje otvorene opcije prelaska u drugu sredinu što je svakodnevna praksa sportaša i u drugim, znatno većim i bogatijim sredinama;
  2. dio u prenamjenu dosada izgrađenog objekta bazena u polivalentnu sportsku dvoranu u kojoj bi se uz manje građevinske preinake moglo dobiti igralište dimenzija skoro 40 x 30 metara što znači da bi se u njemu mogle održavati i službena rukometna takmičenja. Školska dvorana bila bi objekat u vlasništvu države i sastavni dio školskog centra što znači da bi se za njeno održavanje i svakodnevno funkcioniranje sredstva osiguravala iz državnog proračuna, a osiguranje stalnih izvora sredstava za svakodnevnu djelatnost upravo je ono što je i najspornije za održivu budućnost natkritog bazena;
  3. dio u izgradnju komunalne infrastrukture u gradskim poslovnim, a možda i stambenim zonama čime bi se po uzoru na općinu Dugopolje stvorile pretpostavke za dolazak novih poduzetnika i otvaranje novih poslovnih prostora, a time i novih radnih mjesta.

I na kraju evo jedne jednostavne kalkulacije koja potkrepljuje dio argumenata koji osporavaju razumnost nastavka i dovršenje izgradnje bazena:

Godišnji troškovi 4.000.000 kn Planirani godišnji prihodi: 2.244.898 kn
Broj dana korištenja 336
Broj tjedana korištenja 48,0
Broj dana korištenja u tjednu 7 Višak / manjak prihoda: -1.755.102 kn
Ø broj sati dnevnog korištenja 14
Broj sati korištenja u godini 4.704
Cijena koštanja 1 sata 850 kn
Korisnik srednja škola Korisnik osnovna škola
Broj tjedana korištenja 40 Broj tjedana korištenja 40
Broj dana korištenja u tjednu 5 Broj dana korištenja u tjednu 5
Ø broj sati dnevnog korištenja 3 Ø broj sati dnevnog korištenja 3
Broj sati korištenja u godini 600 Broj sati korištenja u godini 600
Prihod od srednje škole 510.204 kn Prihod od osnovne škole 510.204 kn
Korisnik KPK Ostali grupni korisnici
Broj tjedana korištenja 48 Broj tjedana korištenja 48
Broj dana korištenja u tjednu 5 Broj dana korištenja u tjednu 5
Ø broj sati dnevnog korištenja 5 Ø broj sati dnevnog korištenja 1
Broj sati korištenja u godini 1.200 Broj sati korištenja u godini 240
Prihod od KPK 1.020.408 kn Prihod od ostal. grupnih korisnika 204.082 kn
Građanstvo
Broj tjedana korištenja 48
Broj dana korištenja u tjednu 7
Ø broj sati dnevnog korištenja 2
Broj sati korištenja u godini 672
Prihod od građana 571.429 kn
Cijena korištenja 1h za građane 20 kn Dnevni broj korisnika građana (po 1 sat) 85
Potreban broj korisnika po satu 43

Kalkulacija je rađena optimistično i na strani rashoda i na strani prihoda, a ipak je konačni rezultat „katastrofalan“. Naime, iznos od 4.000.000 kuna rashoda nije obuhvatio trošak amortizacije ni trošak kamate na investicijski kredit. Ako pretpostavimo da je vrijednost opreme koja će biti ugrađena u bazen 20.000.000 kuna uz godišnju stopu amortizacije od 10% to bi davalo dodatni trošak od 2.000.000 kuna. Ako bi vrijednost građevinskih radova iznosila također 20.000.000 kuna uz godišnju stopu amortizacije od 2% to bi davalo dodatni trošak od 400.000 kuna.

Kamata po godišnjoj stopi od 7% na kredit od 9.000.000 kuna iznosila bi u prvoj godini otplate 630.000 kuna. Dakle, kalkulirani izdatak od 4.000.000 kuna trebalo bi već u prvoj godini rada povečati za dodatnih 3.300.000 kuna što bi nedostajući iznos prihoda nad rashodima povećalo na nezamislivih više od 5.000.000 kuna. Za ilustraciju veličine problema koji se time otvara treba napomenuti da Grad Korčula u proračunu za 2011.g. planira za ukupne potrebe sporta izdvojiti 720.000 kuna od čega za redovnu djelatnost sportskih klubova 200.000 kuna (u tome su i sredstva za KPK), za sudjelovanje na Igrama otoka svijeta 90.000 kuna, te za svoje poduzeće Športski objekti Korčula 450.000 kuna.

Na prihodovnoj strani očekuje se od srednje i osnovne škole godišnje uprihodovati cca 1 miljun kuna (!?), od KPK također 1 miljun (u 2011.g. će iz gradskog proračuna za sveukupnu svoju djelatnost KPK dobiti možda oko 80.000 kuna), od ostalih grupnih korisnika oko 200.000 kuna te od građana pojedinaca oko 570.000 kuna (kalkulacija kaže da bi uz prosječnu pojedinačnu cijenu od 20 kuna za sat korištenja i otvorenost za građane tokom 48 tjedana, sedam dana u tjednu po dva sata dnevno, bazen svakodnevno trebalo koristiti 85 građana pojedinaca da bi se namaknuli planirani prihodi.).

I s tako optimistično visokim prihodima (cca 2.250.000 kn) i isto tako optimistično niskim rashodima (cca 4.000.000 kn) na godišnjoj razini nedostaje cca 1.750.000 kuna za redovno poslovanje. Ako se rashodima doda trošak amortizacije i kamata nedostajuća razlika penje se na cca 5.000.000 kuna, a kako i odakle namaknuti tu  razliku pitanje je na koje ne vjerujemo da postoji ikakav suvisao odgovor.

I na kraju napominjemo da su ova razmišljanja iznesena u najboljoj namjeri da se gradu Korčuli i svim njegovim građanima stvore pretpostavke za normalniji, a vrlo skoro i bolji život, a da se istovremeno njegovim sportašima stvore znatno povoljnjiji uvjeti za bavljenje sportom na raznini primjerenoj njihovim potrebama i realno postavljenim ambicijama i ciljevima.

…, veljače 2011.g.

P.S.

Zar nitko u Korčuli ne vidi što se događa sa sportskim objektima u Hrvatskoj. Koliko problema vlasnici imaju s njihovim održavanjem. Zar nitko ne vidi problem koji je nastao u Vukovaru nakon što su im Holanđani donirali rječnu skelu „Vukovarska golubica“. Za njezino održavanje potrebno im je cca 3 miljuna kuna godišnje kojih oni nemaju i najvjerojatnije će je se morati odreći ako je Država ne stavi u svoj proračun. Zar mislite da se „težina“ jednog sportskog objekta u Korčuli može mjeriti s „težinom“ „Vukovarske golubice“ pa da će se i naš bazen moći ugurati u Državni proračun.

I još nešto à propo planiranih prihoda za korištenje bazena od strane osnovne i srednje škole (u kalkulaciji predviđeno cca 1 miljun kn). Prema neslužbenim informacijama, osnovna škola na ime troškova održavanja škole neplivača namiče iz proračunskih izvora jedva 50% plaće za jednu stručnu osobu, trenericu plivanja. Kako očekivati da nakon izgradnje bazena ta sredstva porastu na miljun kuna pitanje je na koje suvisao odgovor u ovom trenutku zasigurno ne mogu ponudit ni najveći lokalni iluzionisti, naši gradski političari.

I konačno, ako se nema povjerenja u ove kalkulacije zašto se ne zatraži informacija od Šibenčana. Naš bazen replika je njihovog i vrlo jednostavno se može doći do vrlo egzaktnih podataka o troškovima redovnog pogona bazena, ali i o prihodima koje njihov bazen ostvaruje da se na tom primjeru vidi što naš Grad u bliskoj budućnosti čeka.

S poštovanjem,
Grupa fetivih dobronamjernih Korčulana

Pošalji dalje:

30 komentara “Otvoreno pismo Gradonačelniku Grada Korčule

 1. kukumica (Uredi)

  Pa di su ti dobronamjerni bili do sad? U zimskome snu? Koliko ja znam bazen je poodmakao s radovima. Sto predlazu? Da se stane na pola? A i sumnjam u dobronamjerne a anonimne.

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 2. Miriam (Uredi)

  Sumnjam i ja, Kukumice, i dijelim tvoje misljenje, zasto sad, zasto ne dok je projekt bio u fazi planiranja? Ne ulazeci u sadrzaj, u oci mi je upalo da je onaj tko je napisao razloge “da” i “ne” te izradio kalkulaciju na sasvim drugom stupnju pismenosti od osobe koja je napisala pismo.

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 3. Lampuga (Uredi)

  Upravo tako!Ma da mi je znat iz kojeg tabora dolazi krtica?!I gle čuda,taman sad pred izbore što nas uskoro očekuju!Ovo je i ionako samo početak ili bolje reći nastavak zakulisnih igara na sve strane!Možda se vode ili vodi parolom “Zavadi pa vladaj!”Samo mi nije jasno kojem profilu građana ili kojoj građanskoj opciji je ovo bilo namijenjeno.Zbuniti protivnika ili saveznika?!Lol!;)

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 4. runja (Uredi)

  Bome imamo mi i medvjede u Korčuli pa kako je zatoplilo probudili su se iz zimskog sna! Ma baš zanimljivo više bi ih uvažavali da se ta grupa lipo i potpisala, a ne da nas zamantavaju o nečemu što je u tijeku i gradi se ne od jučer!

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 5. ajmeeee (Uredi)

  Da su fetivi dobronamjerni građani korčulu imalo dalekovidni možda bi vidili da je uz bazen i dvorana(pod balunom), a da se i planira nogometno igralište(i atletska staza) i tereni za tenis, a da sve se nalazi odma uz ferijalni i njihove zaboravljene bungalove. Dakle jedna infrastruktua postoji, neku treba obnovit drugu treba nadogradit i voilaa…sportsko-rekreacijski centar kakog nema zaista na daleko i na kojem bi nam pozavidili mnogo veći gradovi i jači. A sportsk-rekreacijski centri da bi bili vrhunski moraju mnogo pružit ali tad mogu i mnogo više tražit, oni pak imaju drugačiju financijsku strukturu i mnoogo veću zaradu, oni su …vrlo isplativi. Korčula već ima opuštajući i mirnu atmosferu kakvu obično traže korisnici takvih centara, samo nam triba infrastrukturu. Neka “dobronamjerni” korčulani izvuču glave iz boca pive i vina i vječitih grintanja da je sve naopako i shvate da život nije dobitak na lotu di će se sve dobit i izgradit preko noći pa če nam svima bit sjajno-bajno već da za dobre stvari triba vrimena i nadasve volje da se pregrme teški počeci.

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
  1. šporkeca (Uredi)

   Ajmee nama što imamo ljude poput ajmeee. Grupa građana se ni potpisala upravo zato što su znali da će ih pljuvat ovi nepotpisani.

   Navedeno ZA i PROTIV bazena ” drži vodu “.

   Mislim da ovi građani brinu za budučnost naše dice kao i svi oni koji se ne slažu sa njima, ali to ni razlog da ih se ne sasluša i otvoreno stave karte na stol za dobrobit svih nas…

   Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
   1. ajmeee (Uredi)

    Za i protiv bazena navedeni argumenti nisu jedini koji se mogu uvest u raspravu, ali jesu oni koji podržavaju njihov stav. …čuj nisam misli pljuvat, ali san posta alergičan na vječna grintanja svih oko mene “ne va ovo, ne va ono…”. Muka mi je više od tega, ako nemaš neku pametnu ideju kako bi se moglo drugačije ili bolje…onda čini kuco, (nisan misli na tebe šporkeca nego općenito. Pa dajte više… svi govore da imamo nevirovatan potencijal, lipotu, otok kakog nima. Ajde onda..dajte neku dugoročnu ideju, ne nešto na kratke staze, već nešto što će definirat ovi otok baren par narednih generacija. Dajte nešto takvo i onda slobodno napadnite sve što vam smeta, onda će vam bar rići imat snagu.

    Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 6. cipal (Uredi)

  Prije dvadeset godina Park, pijaca ispri crkve, sve ulice bile su pune dice. I nakon izgradnje dvorane, mlada dica će se igrat na play station, a dvoranu i bazen će koristit dica generacije 50-80 godine.
  Triba odustat od toga dok je vrime. Bilo je bolje investirat taj novac u neki projekt ljetne škole za nadarenu dicu ili nešto slično. Za 50 milijuna kuna Korčula je u tome mogla postat svjetski značajna, a ovako će ostat sportski beznačajna. Rimljani su prije dvi tisuće godina odustali od kruha i igara

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
  1. cipal (Uredi)

   Ti knjigu sudiš po koricama. Bez da pročitaš, donosiš zaključak na banzi imena autora?

   Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 7. kukumica (Uredi)

  Dobronamjerni prema komu? Kapitalu ili judima? Jer u mojoj stradi 3 generacije (ukuka, mama, baka) cekamo bazen. Ne grade se sportski objekti Dobronamjerni samo zato jer su isplativi vec zato jer donose zdravlje, veselje i zadovoljstvo. Ali ta isplativost vas bas i ne zanima.

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 8. Lampuga (Uredi)

  Bemu miša,ma čini mi se da je nestala plava kuverta s početka članka!Da mi je zna zašto???;)

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 9. Bepina (Uredi)

  Svi smo pomalo bili u strahu(i pored generacijskog htijenja da Korčula dobije zatvoreni bazen),kako će izgledat njegova financijska konstrukcija. Malo tko nije vidi kako nad projektom visi mogućnost da postane “Korčulanska Arena” u onom lošem smislu, ali mi se čini da je vrijeme za objavljivanje ovog pisma davno prošlo. Zato mi stvarno nije jasno koji je cilj imala grupa građana sa ovim njegovim današnjim objavljivanjem.
  Naši stari su znali reć:”Kasno Marko na Kosovo polje”.

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 10. viva (Uredi)

  Ovo otvoreno pismo je trebalo biti na ovim stranicama prije 5 godina kada je bila aktualna odluka o izgradnji bazena. Sada je kasno a možda i nije.
  Zašto ne razvijati tzv. “sportski turizam”. Novi bazen, rukometno igralište (otvoreno i balon) dobar su temelj da se hoteli u Korčuli pune cilu zimu ekipama iz cijele Europe koje bi dolazile na pripreme. Još bi se trebalo izgraditi nogometno igralište i to bi bio početak brendiranja Korčule kao sportske destinacije za zimske pripreme vaterpolista, nogometaša, rukometaša,…. Već vas čujen, ….aaaa to se ne isplati….nemamo mi solada za to…..ko će to… Mislim da Korčula ima dobar potencijal i u materijalni i u ljudskim resusima. Pustite one koji znaju neka rade.

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 11. ANT (Uredi)

  Iako vjerujem da iniciatori otvorenog pisma nisu imali zlu namjeru, rekao bih da su ponuđeni argumenti, usprkos uloženom trudu i kalkulacijama, daleko ne adekvatni i uvelike pod-cijenjuju potencijale jednog takvog objekta.
  Najlakše je biti pesimist i sve kritizirati. Po toj pretpostavci ljudi bi još živjeli u špiljama.
  Ništa nema bez truda i zalaganja te bi i najbolji bazen bio osuđen na neuspjeh i propast u rukama ljudi koji su navikli na stagnaciju.
  Evo par mojih zapažanja u korist postojanju bazena:
  Iznos od 4 milijuna Kn godišnje za troškove održavanja čini mi se pretjeranim, ali čak ako bi i bio točan, dobrim managementom dao bi se podnijeti.
  Bazen je dobra pretpostavka za produženje sezone i proširenje na zimsku sezonu, održavanje zimskih natjecanja, škole plivanja za mališane, akvaterapiju i sl. Još ako bi se u sklop objekta ili u neposrednoj blizini dalo uključiti i centar za fitnes i gimnastiku, tu bi se u suradnji s Domom Zdravlja dalo pokrenuti i kliniku za fizioterapiju. Ovo je samo par sugestija koje ni izdaleka nisu iscrpljujuće. I jedna dobra vijest, koja je u kalkulacijama zanemarena, je da će u sklopu objekta «bazen» najmanje pet-šest ljudi naći zaposlenje, što nikako nije zanemarujuće.

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 12. pero (Uredi)

  Od gradnje bazena u ovo krizno vrijeme, veća glupost je samo prestanak radova u ovoj fazi. Možda je za Korčulu radi njene tradicije, standarda življenja i očuvanja njezne najveće vrijedosti KPK, prihvatljiv određeni trošak i rizik. Zašto ne prihvatiti da se dio poslovanja bazena mora financiratii iz proračuna, a tada napraviti sve da se taj proračun i uveća. Najprije, napraviti pritisak (politički, medijski i dr.) na državni inspektorat da naši ugostitelji i svi poduzetnici počnu prijavljivati u cijelosti promet i primanja radnika, da napokon korčula dobije koju kunu od škvera (završiti stečaj Inkobroda), postati vlasnik lučke uprave Korčula i najvažnije riješiti status HTP Korčula. Ovo su sve problemi koji bi se mogli u roku od godine dana riješiti, i proračun bi bio sigurno veći za potrebni iznos sufinanciranja bazena. Ovo je ono što Korčula već ima ali nije usmjereno u razvoj grada već isključivo u osobni interes ili interes zaposlenih, a di bi tek bili kada bi naša izvršna vlast znala iskoristiti sve komaparativne prednosti koje ovaj grad/Grad ima i kada bi pokrenula razvojni proces u kojemu bi naš bazen itekako imao svoje mjesto. Najlakše je plakat….. tuka rabotat.

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 13. viva (Uredi)

  Sada je pravo vrime da se izabere manager koji će, u razdoblju prije otvaranja bazena, putovat po Hrvatskoj i zemljama Europe i skupljat iskustva vezana za upravljanju ovakvim objektima. Onaj tko bude upravljao bazenom ne može sjediti u kancelariji i svakoga 1. u misecu čekat da mu Gradski proračun uplati solde za plaću i održavanje bazena.

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
  1. FIZIČAR (Uredi)

   Ajde Viva molim te predloži tu PODOBNU osobu, i objasni sa kojim soldima će putovati po svitu.

   Osoba koja će najbolje upravljati novim objektom , mora to prvo elaborirati na poštenom natječaju za navedeno radno mjesto, gdje će se vrednovati sposobnost a ne podobnost.

   Ta osoba mora tada unovčiti vlastito iskustvo i znanje,a ne našim soldima poput gosp. G****a putovati po svitu da bi dobilo ideje, koje mu ništa neče koristit osim da masla i obmanjuje nesposobnu večinu u narodu i dobije plaču iz proračuna svakog prvoga.

   Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 14. viva (Uredi)

  Kada sam napisao da treba izabrati managera i mislio sam da on treba biti izabran na temelju javnog natječaja. Politiku i podobne treba maknut od bazena. Na žalost, svi znamo da je to u jako teško a u Korčuli posebno teško.

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 15. pokojni kukalo (Uredi)

  ovo je za guli vlase!prvo ja san misli da su “fetivi”korculani izumrli ili se priselili u zagreb ,split beograd itd jerbo hi ni bilo ni cut pa bar 15 godin!ali eto drago mi je da hi jos ima!tribalo bi hi zastiti zakonon!ka su vako pametni triba da jin glas vridi bar 33 napspram jedan ovi zrnovski da se ucini balanca!!ali mola ca !!nego sto se tice ovega bazena pod jedan di van dica gubu vrime!?samo nas more spasi generacija dice koja bi se mogla izgradi u sportu a ne po kaficima!pa vas ja pitan koliko to kosta??

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 16. norant1968 (Uredi)

  hm pa demokracija je pravo da svak može dat komentar onako kako ga on vidi ( pritom da ima svoj stav a ne stav koji mu je netko nametnuo ) a da pritom nebude ismijan. Recite mi koja normalna osoba ne želi bazen i ne voli da kpk ponovno bude kao nekad i da se naša dica odgajaju u ozraćju sporta, kulture.. a ne u paklu droge i kriminala? Ali odgovorite mi kako da mlade obitelji koje nemaju egzistenciju mogu omogučiti djetetu da kroz sport i druge pozitivne društvene aktivnosti se odgajaju, kad nemaju kune za platiti članarinu ili kupiti djetetu instrument itd…pa valjda postoje primarni i sekundarni prioriteti, ako će bazen vrijedan destetak miljuna kuna otvoriti novih 30 radnih mijesta i neće biti na teret gradskog proračuna onda OK gradimo, ali ako ne sredstva preusmjerimo u projekte koji će u budućnosti stvoriti dodatni kapital iz kojega će mo ne samo gradit bazen nego i sve ostalo što je potrebno za bolji život svih nas. Pa kpk i korćulani su odavno zaslužili bazen, danas mislim da je proritet ulaganje svake kune u gospodarske projekt, neznan ili san ja lud ili san se rodi u krivo vrime.

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
  1. pokojni kukalo (Uredi)

   u kojemu si ti filmu !?da na bazenu 30 radnih mista !LOL!a sto masira svaki svoju nogu!!i da ni na teret proracuna a da na teret cega bi treba bit!kad shvatu da su nesposobni da ce ga privatniku i basta ;ko i sve dosad!!a da se ni sa izgradi odnosno jos se i gradi isli bi u blato to je sigurno jer je to i bila prvobitna namjera!! asto se tice mladih fameja bome liti se bas ni ne tiskaju za rabota!a za radi na bazen odnosno sviri kur.u tu bi se tiska cak i ti!!jerbo neboj se nisi ni ti lud!!pozdrav!!

   Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 17. Korektiv (Uredi)

  Poštovani posjetitelji iKorcula.net-a
  Izgleda da “povijest bolesti” korčulanskog bazena nije jasna nikome, pa ni grupi dobronamjernih Korčulana. Premda želja za izgradnjom bazena postoji već dulji niz godina, prvi put je izgradnja postala izvjesna nakon posjete bivšeg premijera Korčuli. G. Sanader je prvi konstatirao (vjerojatno pod određenim utjecajem) da će se u Korčuli graditi bazen. Udruga Korčula pool je svojim djelovanjem pospješila izjavu bivšeg premijera i ostalo je povijest. Nitko nikada nije ponudio Korčuli 30-40 milijuna kuna, pa neka se novci ulože tamo gdje su najpotrebniji. Pusti razvojni projekti, mogućnost preusmjeravanja novca koja se spominje u pismu i prethodnim postovima, nemaju veze sa stvarnosti. Jedino gdje je postojala mogućnost izbora, je bilo pitanje: Bazen u Korčuli DA ili NE. Zamislite reakciju korčulanske javnosti da je tada odbijen bazen i da je izgrađen negdje drugdje. Najbolji primjer za donošenje pogrešnih odluka je Balon. Orebić ga je odbio, Korčula ga je prihvatila. Sada NK Orebić dolazi ponekad kod nas igrati nogomet. Apsolutno sam siguran da bi bila totalna katastrofa da KPK odlazi na treninge u Blato. Premda, za neke koji objavljuju postove na ovim stranicama, to bi predstavljalo veću sreću nego činjenica da ćemo imati svoj bazen. A hoćemo, imati ćemo ga i biti će reprezentativan (i u funkciji). Hvala na razumijevanju.

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0

Komentari su zatvoreni.