Javna rasvjeta: ‘Kako na Nove pute’

buduce_svitlo_cv_naselje

Ma,eto danas sa godinom dana zakašnjenja, svako malo na radio Korčula se čita kako 19.10.09. započinju radovi na kopanju ulice Cvjetno naselje, kako bi se postavi novi kabel za javnu rasvjetu i ugradile nove „kandelabre“ (stubovi sa svjetlima).

Slučajno sam se jutros naša uz svoju kuću kad je došla grupa odgovornih prestavnika firmi i vlasti na čelu sa izvođačem radova,a koji su direktno uključeni u buduće radove.

Predstavnik TKC, HEP-a,Vodovoda, Hobera itd.

Sa kafenim sprejon se senjaju po cesti dionice di će za koji dan velika freza sa rovokopačem počet zvižjat i kopat ovu prometnicu, koja bi sa radovima morala bit završena (kako se govori) 04.11.09. Čapaje me nika fešta u stumak, jer eto konačno i moja štrada-dil Korčule dobit će zasluženo svitlo, koje bi moralo svitlit i figurat,a ne migat, kako ovo do sad, od kojega smo se sramili i svi imali štete. Ka su se senjale sve zadnje dionice di če se cesta šegat da se ne prisiće; vodu, struju, kanalizaciju, a i ostalo što je godinama u  put ugrađeno, idilu  i dobota euforiju nadolazečih radosti,prekida upit jednoga od izvođača;“Ma koja svitla od ovih 10 javne rasvjete ne svitlu, kad se ide u ovi posal“?!

Ja sam tu bi nikako najbliže i odgovaran; „Sva goru, samo slabo ili vrlo slabo,nika migaju kako lanterne,a nika su izgubila „kapeline“ (poklopce koji ih štitu od kiše). Jedan uskače sa konstatacijom: “E ma kabel pod zemjon je cili sagnji i ni od durade“! A onda vaja kopat, zaključuje ovi što je postavi upit!

A ja onako kurjozan pa pitan ovega iz Hobera;“A koje će se kandelabre ugradit?!“ dobijam hitri odgovor od Hobera; „A ove, kako su na Nove pute“!

U momenat san se osjeti kako da mi je kogo da nogu u guzicu ili boje šaku unos. Malo mi se je i zamantalo i bez komentara i daljnjega raspitivanja pokunjeno san poša doma. Mislim: ma dobro već je ova vlast do sada falila u odabiru javne rasvjete  Zakrjan. Pa se ni baš proslavila u odabiru ferali po starom gradu, a sad bi ovo tribala bit treća „greška“ odnosno falimenat kojega će se onda naknadno uz dodatne troškove ispravljat.

Kako bi imali kompletniji uvid u kandelabre koje se imaju postavit na Cvjetnom naselju, slika

san ih, a i one koje su urešile neke druge prometnice i služu za primjer. Cvjetno naselje je u prvoj Gradskoj zoni i podlježe svim urbanističkim zahtjevima, koja se postavljaju za najužu jezgru starog grada, nekim slijedom završivši i na kandelabrama.

Jeli neko od odgovornih o ovoj činjenici vodi računa?! Ja mislim da ne. Dotrajala svitla minja se svitlima po gabaritima i obliku nalik na logoraške iz drugoga rata.

Još mi zvižje u ušima rečenica: “KAKO ONE, NA NOVE PUTE!!“

Tonči Gatti

Pošalji dalje: