Napredak ili kriza/novi izbori

Još 12.9.2009., 1 godinu i 4 mjeseca prije raspuštanja Gradskog vijeća, u tekstu pod naslovom “100 dana vlasti” na iKorcula.NET-u, pisao sam o periodu nakon izbora (tih prvih 100 dana) i o situaciji i odnosima u Gradskom vijeću.

CITAT IZ TOG ČLANKA:

Ono što donekle kvari idiličnu sliku nestabilnost je Gradskog vijeća, koje je, iako uspješno konstituirano u aranžmanu SDP-a (5 vijećnika), HNS-a (1 vijećnik)  i Korčulanske lige (2 vijećnika), već 6 sjednica pokazalo svoju nepredviljivost i sklonost prema argumentima a ne ideologijama i pritiscima.

Fiksnu, stabilnu i političkom stegom betoniranu većinu u Gradskom vijeću Grada Korčule danas nema nitko. Hoće li isto izroditi napretkom ili političkom krizom pa i novim izborima, ovisi ponajviše o samom gradonačelniku i njegovoj spremnosti na promjene.

Nastojanja i aktivnosti vladajuće koalicije SDP-a i HNS-a u proteklih 100 dana, na žalost nisu išla u tom smjeru već su veliki napori uloženi u pokušaje da se ovlasti Gradskog vijeća kao kontrolnog mehanizma prema gradskim ustanovama potpuno ukinu te prenesu na gradonačelnika (tu se radi o Centru za kulturu, Gradskoj knjižnici, Gradskom muzeju, Dječjem vrtiću i Športskim objektima Korčula).

Gradsko vijeće je trebalo razvlastiti Gradsko vijeće upravo zbog gore spomenute „nestabilnosti“ koja bi u budućnosti mogla štošta ugroziti

–KRAJ CITATA–

T. Andrijić

Pošalji dalje: