Izvješće o radu Gradskog kotara Stari grad

Poštovani sugrađani!

Istekom mandata Vijeća Gradskog kotara Stari grad (2007-2011) smatram potrebnim izvijestiti Vas o radu Vijeća kotara. U proteklom periodu isti je održao 22. sjednice u demokratskom ozračju i međusobnom uvažavanju bez obzira na stranačku opredijeljenost. Svi programi i odluke donošeni su jednoglasno uvažajući mogućnosti i javni interes građana. Premda smo imali na raspolaganju skromna proračunska sredstva u proteklom mandatu realizirane su sljedeće programske točke :

Zamjena ferala u Starom gradu (25 kom.), zamjena oštećenih kamenih ploča u ulici sv. Barbare, kamene ploče nazivlja ulica u Starom gradu, pocinčana ograda pokraj samostana  sv. Nikole, sadnja palmi ulici  sv. Nikole (6 kom.), betonske stepenice na Buculinu i starom naselju, ukopavanje električnih vodova i  zamjena rasvjetnih tijela na starom naselju, zamjena električnih vodova i rasvjetnih tijela te postavljanje DTK mreže  na Cvjetnom naselju, nasipavanje žalom  Puntina, idejni projekt rasvjete Bernardi Bernarda. (slike u prilogu )

Tijekom godine Kotar je manjim financijskim iznosima potpomagao Udruge građana, izdavanje knjiga te jednom godišnje u mjesecu lipnju organizirao zajedno s GK Sv. Antunom čišćenje akvatorija Badije. Ukupno utrošena sredstva u četiri godine iznose 350.000,00 kn.

Za realizaciju većih komunalnih investicija na razini Kotara kao što su sanacija rive sv. Nikola, rješavanje kanalizacije zapadne obale Starog grada te  projekt rasvjete u ulici Bernardi Bernarda ili Tina Ujevića potrebna su veća proračunska sredstva.

Na kraju se zahvaljujem svim vijećnicima na suradnji te konstruktivnom volonterskom radu i djelovanju u korist građana Gradskog kotara.

Predsjednik Gradskog kotara Stari grad
Alan Farac, prof.


Pošalji dalje: