Vlada RH – izbori za Gradsko vijeće 3. travnja

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 112. sjednici održanoj 3. ožujka 2011. donijela Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Korčule i Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra luke posebne namjene-brodogradilišne luke na dijelu k.o. Korčula, u Korčuli (područje bivšeg brodogradilišta Inkobrod).

Za dan provedbe izbora za Gradsko vijeće Grada Korčule određena je nedjelja, 3. travnja 2011. godine.

Vlada Republike Hrvatske je 3. veljače 2011. godine donijela Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Korčule a sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ukoliko je mandat članovima predstavničkog tijela prestao uslijed raspuštanja predstavničkog tijela, prijevremeni izbori imaju se održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja. Iako je Vlada donijela spomenuto Rješenje 3. veljače, ono je stupilo na snagu danom objave u Narodnim novinama (a objavljeno je 11.2.2011. u NN broj 19/2011).

Vlada RH raspustila je Gradsko vijeće Grada Korčule jer nije usvojilo Duhovićev prijedlog Proračuna Grada Korčule za 2011. a ni prijedlog mjere privremenog financiranja.

Da podsjetim, Gradonačelnik Mirko Duhović, na 17. sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. prosinca 2010. povukao je vlastiti prijedlog Proračuna sa dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća jer mu većina vijećnika nije podržala povećanje stope prireza poreza na dohodak sa 6 na 12%!

U NN 27/2011 od 3.3.2011. objavljene su i Obvezatne upute Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.

Izbori će se održati u nedjelju 3. travnja 2011.

Rokovi teku od 4. ožujka 2011. u 00:00 sati. Prijedlozi lista kandidata za izbor članova predstavničkog tijela moraju biti zaprimljeni (prispjeti) nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle 15. ožujka 2011. do 24:00 sata (članak 18. stavak 1. Zakona).

Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene liste kandidata za izbor članova predstavničkog tijela kao i zbirnu listu, u roku 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle 17. ožujka 2011. do 24:00 sata (članak 20. Zakona).

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do 1. travnja 2011. do 24:00 sata (članak 22. stavak 2. Zakona).

Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i objavljivanja privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19 sati, dakle od 2. travnja 2011. u 00:00 sati do 3. travnja 2011. u 19:00 sati (članak 24. stavak 1. Zakona).

Glasovanje traje neprekidno 3. travnja 2011. od 7:00 do 19:00 sati

Tino Andrijić

Pošalji dalje: