Obavijest Gradskog izbornog povjerenstva

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA KORČULE
Broj: 2/2011

Korčula, 9. ožujka 2011.

O  B  A  V  I  J   E  S  T
O PROVEDBI PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ČLANOVE
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KORČULE

1. Temeljem čl. 32. st. 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave (NN 44/05 i 109/07 – dalje Zakon) imenovan je stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva Grada Korčule.

Sjedište Izbornog povjerenstva je u zgradi Općinskog suda u Korčuli, Put Sv. Nikole bb.

Radno vrijeme Izbornog povjerenstva je svakim radnim danom od 9 do 13 sati.

Dana 12. ožujka 2011. (u subotu) Izborno  povjerenstvo će raditi u vremenu od 9 do 14 sati.

Na dan 15. ožujka 2011. (u utorak) tj. posljednjeg dana roka za predaju lista kandidata radno vrijeme Izbornog povjerenstva je u vremenu od 9 do 15 sati te od 17 do 24 sata.

2. Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

– Rok za predaju lista kandidata ističe 15. ožujka 2011. u 24,00

– Rok za objavu pravovaljano predloženih lista kandidata ističe 17. ožujka 2011. u 24,00

– Rok u kojem su političke stranke dužne dostaviti prijedlog članova biračkih odbora ističe 25. ožujka 2011. u 24,00

– Rok za određivanje biračkih mjesta ističe 25. ožujka 2011. u 24,00

– Rok za imenovanje članova i zamjenika članova biračkih odbora ističe 28. ožujka 2011. u 24,00

– Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje do 1. travnja 2011. u 24,00

3. Pripreme i provedba izbora za članove Gradskog vijeća Grada Korčule obavlja se na obrascima koji su propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske objavljenima u Narodnim novinama broj 46/09.

Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature mora biti ovjereno kod javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva.

4. Sve ostale upute u pripremi i provedbi izbora te informacije radi ovjere očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature ili u svezi prijema kandidacijskih lista mogu se dobiti u sjedištu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Korčule te putem telefona na broj 711-127 ili telefaxa 715-430.

Predsjednica:

Marija Skokandić

Pošalji dalje: