Majsanska avantura

Mali prilog o novim avanturama 4b osnovne škole Petra Kanavelića u Korčuli.

Tekst i fotografije: Lea Čumbelić, Obrada: Lili Favro & Jakica Stanišić.

Majsanska avantura

Pošalji dalje: