Određena biračka mjesta

Broj: 11/2011

Korčula, 24. ožujka 2011.

Na temelju čl. 33. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Korčule donosi

R  J  E  Š  E  N  J  E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na području Grada Korčule određuju se slijedeća biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj 1 u zgradi Centra za kulturu u Korčuli, a koje obuhvaća birače s prebivalištem u Korčuli i to u sljedećim ulicama:

Arsenal, Bernarda Bernardi, Biline, Biskupa Luke Tolentića, Biskupije, Cvjetno naselje, Dinka Sarnečića Nedana, Dobrotvornosti, Don Jakova Salečića, Don Luke Depola, Don Pavla Poše, dr. Dinka Miroševića, dr. Vinka Foretića, Foša, Giunio, Hrvatske bratske zajednice, Ismaelli, Jakova Baničevića, Kalafata, Kanona A. Rozanovića, Kaporova, Knežev prolaz, Kovački prolaz, Korčulanskog statuta 1214, Korčulanskih bratovština, Marka Andrijića, Maksimilijana Vanke, Marinka Gjivoja, Most kraljice, Obala korčulanskih brodograditelja, Obala Vinka Paletina, Obala dr. Franja Tuđmana, Opata Don Iva Matijace, Pelavin mir, Plokata 19. travnja 1921., Pod Fortecom, Pomenića, Pred Sv. Petrom, Prolaz Boschi, Put Sv. Luke, Put Sv. Nikole, Prolaz tri sulara, Punta Jurana, Rafa Arnerija, Rampada, Stari grad, Strećica, Sv. Barbare, Sv. Roka, Šetalište Petra Kanavelića, Španić, Trg Antuna i Stjepana Radića, Trg korčulanskih klesara i kipara, Trg Kralja Tomislava, Trg Petra Šegedina, Trg O. Anđela Miškova, Trg Pomirenja, Trg Svih Svetih, Trg Sv. Marka, Trg Sv. Justine, ul. Od teatra, ul. 22. lipnja 1941., ul. 41., ul. 45., ul. 52., Žitnica.

2. Biračko mjesto broj 2 u Hotelu Marko Polo u Korčuli, a koje obuhvaća birače s prebivalištem u Korčuli i to u sljedećim ulicama:

Ante Starčevića, Autobusni kolodvor, Betlem, Borak, Iva Lozice, Korčulanskih domobrana, Put od luke, Šetalište Frana Kršinića, Šetalište Tina Ujevića, Trpimira Ivančevića, ul. 57. – neparni brojevi, Vrnička.

3. Biračko mjesto broj 3 u Domu zdravlja u Korčuli, koje obuhvaća birače s prebivalištem:

u Korčuli i to u sljedećim ulicama:

Dominče, dr. Lovre Bosnića, Dubrovačka cesta, Lumbarajska cesta, otok Badija, otok Sestrice, otok Vrnik, Put Sv. Antuna, Soline, Šetalište hrvatskih mornara, ul. 36., ul. 53., ul. 54., ul. 56., ul. 57. – parni brojevi, ul. 58., ul. 61., ul. 62., ul. 63., ul. 65., ul. 66., ul. 67., ul. 68., ul. 69., ul. 72., ul. 73., ul. 84., ul. 85., ul. 86., ul. 87., ul. 88., ul. 89., ul. 90., ul. 91., ul. 92., ul. 93., ul. 94., ul. 95., ul. 96., ul. 97., ul. 98., ul. 99., ul. 100., ul. 102., ul. 103., Zagradac.

u naselju Žrnovo i to od kućnog broja 1061 do 1350.

4. Biračko mjesto broj 4 u Domu kulture u Pupnatu, koje obuhvaća birače s prebivalištem:

– u naselju Pupnat od kućnog broja 1 pa dalje.

5. Biračko mjesto broj 5 u zgradi Mate Anzulovića u Knežama, koje obuhvaća birače s prebivalištem:

– u  Knežama od kućnog broja 1 pa dalje.

6. Biračko mjesto broj 6 u zgradi Mirka Skokandić-Barić u Žrnovskoj Banji, koje obuhvaća birače s prebivalištem:

u naselju Žrnovo i to od kućnog broja 506 do 1060.

7. Biračko mjesto broj 7 u Zadružnom domu u Čari, koje obuhvaća birače s prebivalištem:

u naselju Čari i to od kućnog broja 1 pa dalje.

8. Biračko mjesto broj 8 u Hotelu Mediteran u Račišću, koje obuhvaća birače s prebivalištem:

– u naselju Račišće i to od kućnog broja 1 pa dalje.

9. Biračko mjesto broj 9 u zgradi KUD-a Socij u Žrnovu, koje obuhvaća birače s prebivalištem:

– u naselju Žrnovo i to od kućnog broja 1 do 306, i od 499 do 505.

10. Biračko mjesto broj 10 u zgradi Bratske sloge u Postrani – Žrnovo, koje obuhvaća birače s prebivalištem:

– u naselju Žrnovu – Postrana i to od kućnog broja 307 do 498 i kućni broj 1400.

Članovi:                                                                                                                       Predsjednica:

1. Katarina Rendulić Vežić                                                                                     Marija Skokandić

2. Dario Farčić

Pošalji dalje: