Na vidiku rješenja

Devet godina je prošlo od članka “na vidiku rješenje za Liburnu” u Slobodnoj Dalmaciji.

Prošla su ljeta i zime, tužbe i protutužbe, pisale se kaznene prijave (protiv mene) i tražili stečajni postupci. Samo je jedno konstanta… naš gradonačelnik.

Prošlog ljeta (2010.) održana je rasprodaja pokretne imovine od strane stečajnog suca i to nakon što je sam Grad Korčula platio 15-tak tisuća kuna za pokretanje stečajnog postupka tvrtke Enjoy a Dream d.o.o. iz Korčule koja još uvijek ima sjedište baš u Restoranu Liburna, Obala korčulanskih brodograditelja 9 (provjerite na https://sudreg.pravosudje.hr/Sudreg/index.jsp).

Zanimljivo da je sporazumnim raskidom spora između Grada i bivšeg najmoprimca g. Rafaella della Bone ta pokretna imovina pripala Gradu Korčuli. Tako je gradska imovina prodana kako bi se stečajnim postupkom koji je zatražio i platio Grad Korčula namirila potraživanja prema Gradu Korčuli.

Zgodno kako Grad plaća da se gradskom imovinom podmiri tuđi dug prema Gradu.

Odličan je kraj članka: “Poglavarstvo će još jednom raspraviti sve pojedinosti ugovora u cilju zaštite interesa grada”.

T.A.

Slobodna Dalmacija 8. travnja 2002.

Pošalji dalje: