Obavijest OŠ Orebić

Poštovani,

Budući ove godine Republika Hrvatska 25. lipnja obilježava 20 godina svoje državnosti, pozvani smo da se prigodnim i dostojanstvenim manifestacijama u skladu s svojim mogućnostima i posebnostima uključimo u obilježavanje Dana državnosti.

Dan škole ćemo ove godine obilježiti športskim natjecanjima u zadnjem tjednu nastavne godine.

Koristimo ovu prigodu da dio programa proslave Dana škole posvetimo obilježavanju Dana državnosti. Obilježavanje bi se realiziralo na priredbi kroz prezentaciju u koju bi uključili učenike koji sudjeluju u izvanškolskim aktivnostima. Prezentacija bi se  održala u  utorak 31.05.2011. u 19:00 sati na školskom igralištu.

Molimo voditelje ili koordinatore koji se žele uključiti u priredbu prezentacijom svojih aktivnosti da nam do petka 27.05.2011. dostave:

1.  Točan naziv skupine, društva, kluba…
2.  Opis aktivnosti koji žele izvesti na priredbi (svake grupe ako ih ima više)
3.  Popis učenika i voditelja koji izvode prezentaciju
4.  Trajanje programa
5. Navesti da li se žele obratiti učenicima i roditeljima (kratkim osvrtom na aktivnosti, uspjehe; dodjela priznanja, pehara osvojenih u prošloj godini sl. (priznanje se može ponovno uručiti na ovom skupu); poziv učenicima da se uključe u aktivnosti……
6.  Tehnička pomagala potrebna za prezentaciju (razglas, ozvučeni instrument………)
7.  Kontakt telefon (fax, e-mail adresu)

Ukoliko se radi o aktivnosti koju nije moguće prezentirati na ovaj način na priredbi voditelji ili koordinatori se mogu obratiti učenicima i roditeljima kratkim osvrtom (uspjesi; dodjela priznanja, pehara osvojenih u prošloj godini) i pozvati ih da se uključe u aktivnosti. U tom slučaju potrebno je dostaviti:

1. Točan naziv skupine, društva, kluba……
2. Popis svih učenika i voditelja koji sudjeluju u određenoj aktivnosti (po grupama, kategorijama i sl.)
4. Navesti ime osobe koja će se obratiti te funkciju koju obavlja.
5. Kontakt telefon (fax, e-mail adresu)

Molimo Vas da nam do petka potvrdite sudjelovanje na prezentaciji i dostavite tražene podatke.

Podatke možete dostaviti psihologinji Karmen Matković

–          U tajništvu
–          Faxom na broj 020/714-306
–          E-mailom: kmatkovic11@gmail.com
–          Za dodatne  informacije možete kontaktirati Karmen Matković na broj 098/873168

S poštovanjem,

Nenad Menkadžiev

Pozivamo učenike i voditelje koji izvode određenu aktivnost sa kojom nismo upoznati ili su slučajno izostavljeni da se također jave u Školu kako bi ih uključili u program prezentacije.

Pošalji dalje: