Što bi dao da si na mom mjestu?

3. lipnja je na Trgu pomirenja u Korčuli organizirano Javno događanje u sklopu projekta „Što bi dao da si na mom mjestu ?” koji je financiran sredstvima Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj.

Projekt u 10 gradova Dalmacije( 4 županije:Zadarska,Šibensko-kninska,,Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) provodi Mreža udruga s invaliditetom Dalmacije u partnerstvu sa Udrugom za civilno društvo i kvalitetu življenja Srma iz Sinja.

Ante Raos predsjednik Mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije je istaknuo cilj projekta kojim se želi potaknuti stanovnike na promišljanje o pravima i mogućnostima osoba s invaliditetom te ih upoznati sa potrebama prilagodbe određenih prostora u njihovu gradu ne bi li mogle ravnopravno sudjelovati u svim aspektima života svojega grada.

Nažalost, sve je više  osoba s umanjenim tjelesnim sposobnostima za mogućnost potpuno samostalnog kretanja i korištenja javnih i drugih objekata ,kaže Ante Raos, i vidljivo je u svim gradovima da invalidnim osobama ne omogućavaju ili sprječavaju pristup do potrebnih objekata, kao: pošta, ljekarna, banka, kafić, pijaca ili ribarnica.

Gospodin Raos je razgovarao i sa predstavnicima korčulanske Udruge roditelja djece s posebnim potrebama,upoznao i njihov rad i sa zadovoljstvom istaknuo da je i Željko Nobilo predsjednik korčulanske udruge dao pristanak za uključenje u članstvo Mreže Dalmatinskih udruga.

Na štandu smo zatekli Mirelu Pigler koja je u ulozi osobe s javnošću okupljala građane i invalide,koji su crtali svoje osjećaje prema invalidnim osobama,i tako uspjeli utjecati na opću javnost, i prema riječima Mirele Pigler ovi će crteži služiti u izradi stripa koji će nakon završetka projekta kroz jedan drukčiji medij približiti život osoba s invaliditetom mlađim naraštajima te ih senzibilizirati na prava i potrebe samih osoba s invaliditetom. Tekst i snimak : Niko Perić

Na slici je Ante Raos u invalidskim kolicima.

Na drugoj slici Mirela Pigler na štandu educira građane o pravima i potrebama invalida.

Niko Perić

Pošalji dalje: