Priopćenje zamjenika župana Frana Skokandića o Hitnoj medicinskoj pomoći u Korčuli

Priopćenje zamjenika župana Frana Skokandića o Hitnoj medicinskoj pomoći u Korčuli:

„Vezano za dosadašnje nekorektne, odnosno neistinite informacije objavljene u medijima koje se odnose na reformu Hitne medicine u našoj Županiji  i odraz iste na  Grad Korčulu imamo potrebu navedeno pojasniti.

Temeljem čl. 12. “Zakona o ustanovama” (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), te čl.210. “Zakona o zdravstvenoj zaštiti” (NN 150/08, 155/09 i 71/10) Županijska Skupština je na 11. sjednici održanoj 03. studenog 2010. godine donijela  Odluku o osnivanju Zavoda za Hitnu medicinu kao zasebne ustanove. Kao što je vidljivo iz zakonske osnove koja je utemeljena prije više godina ništa nije rađeno po hitnom postupku i naprečac.

Dakle, osnivač Zavoda je Županija, a mrežu Hitne medicine dalo je Ministarstvo.

Punkt T2 nalazi se u Blatu jer se iz tog punkta pokriva cijeli otok što bi bilo najracionalnije napraviti u Smokvici da tamo slučajno postoje uvjeti za takva punkt. Punkt T1 je prezahtjevan za naš otok jer zahtjeva zapošljavanje u Zavodu za hitnu medicinu 5 liječnika. Problematika zapošljavanja liječničkog kadra na otoku poznata nam je od ranije kada se radi i o daleko manjem broju liječnika.

Netočne su informacije da punkt T2 podrazumijeva sa HZZO-om ugovaranje plaćanja 5 liječnika, medicinske sestre i vozača, već se to kao što je vidljivo,  odnosi na punkt T1. Punkt T2 podrazumijeva ugovaranje dežurstva 5 medicinskih sestara i vozača bez liječnika. U Korčuli prema novoj mreži i dalje ostaje od HZZO-a plaćeno 24-satno dežurstvo jednog liječnika, sestre i vozača kao što je bilo i do sada. Svi Domovi zdravlja u cijeloj Hrvatskoj koji imaju uvjete imaju isti način  financiranja kao u Korčuli, te je apsolutna neistina da cijela Hrvatska ima nekakav drugačiji način plaćanja Hitne medicine.

Što je dakle izazvalo toliki revolt kod vladajuće garniture u Gradu Korčuli?

Naime, Grad Korčula je do sada više-manje uredno plaćao Domu zdravlja Korčula povećanu razinu usluge Hitne medicine koja nije ugovorena sa HZZO-om kao nigdje u Hrvatskoj. Tako je pored 24- satnog dežurstva liječnika, sestre i vozača po potrebi dolazio drugi tim ako je onaj dežurni sa sestrom i vozačem otputovao sa pacijentom u bolnicu, što je dodatno trebalo i platiti. Prema potrebi u ta 24 sata rade se rendgenske, laboratorijske i druge pretrage što također nije ugovoreno sa HZZO-om kao i nigdje u Hrvatskoj.

Ovako visoku razinu usluge Hitne medicine, nazovimo iznad standardno ugovorenog paketa do sada je plaćao Grad Korčula iz svog proračuna, kao što  plaća Općina Vela Luka, Općina Blato, Grad Ploče i Općina Konavle. Budući je Grad Korčula očigledno u nezavidnoj financijskoj situaciji vidljiva je opasnost daljnje mogućnosti plaćanja tog nazovimo “dodatnog paketa usluga” u Hitnoj medicini, te bi građanstvu trebalo pošteno i otvoreno reći da li Grad  Korčula to može i želi dalje plaćati ili će dodatne usluge morati otkazati.

Ravnatelj Doma zdravlja uvidjevši mogući problem pokušao je Gradu pomoći na način da je osnovao tim koji bi trebao pokušati priskrbiti i barem dio sredstva od gospodarskih i drugih ustanova, kako bi zadržao sadašnju razinu usluga u Hitnoj medicini.

Dakle, u pogledu usluga Hitne medicine u Gradu Korčuli prema novom ustroju ništa se neće promijeniti. Redukcija sadašnje povećane razine usluge  može nastupiti samo ako Grad istu prestane plaćati.“

S poštovanjem,

v.r. ZRINKA RAGUŽ

Savjetnica za protokol i odnose s javnosti

Pošalji dalje: