Srednja i osnovna škola 12. rujna!

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Ureda Državne uprave naše županije poslalo je obavijest: Nakon što je Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa, sukladno odredbi članka 8. stavka 1. Pravilnika o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011./2012. (“Narodne novine”, broj: 34/11), podnesen odgovarajući zahtjev, odnosno prijedlog, Ministarstvo je svojim aktom, KLASA: 602-01/11-01/00364, URBROJ: 533-09-11-0002 od 31. kolovoza 2011. godine dalo suglasnost da u školskoj godini 2011./2012., u svim osnovnim i srednjim školama u Dubrovačko- neretvanskoj županiji, prvo polugodište započne 12. rujna 2011. godine te da drugo polugodište započne 9. siječnja 2012. godine.

Pošalji dalje: