Dobroslavić: To što su neki protiv mosta smatramo uvredom!

Županijska skupština počela je ‘prepucavanjem’ vijećnika Petra Jelčića (SDP) i Frana Matušića (HDZ) kojeg je Jelčić upitao zašto je dezertirao u ratu, na što je Matušić odgovorio da iznosi neistine i vrijeđa ga, a ako nastavi, podnijet će tužbu. Vijećnik Mladen Marelić imao je primjedbe na dani odgovor o pokušaju prodaje zemljišta Dubrovnik cesta 2005., a vijećnik Jelčić požalio se da ne dobiva pismeni odgovor na pitanje o gradnji Pelješkog mosta. Uslijedila su vijećnička pitanja.

Prvo vijećničko pitanje postavio je Mato Franković (HDZ), koji je pitao što je s projektom Bosanka 2, obzirom da je župan u medijima iznio kako taj projekt nije u skladu sa Županijskim prostornim planom, a dubrovačka gradska uprava nije se oglasila po ovom pitanju. Župan je odgovorio da svi projekti moraju biti u skladu s planom višeg reda.

– Radi se o osjetljivom području zaštite vizura grada. Uvjet je da građevine na Srđu ne smiju biti vidljive s područja grada – istaknuo je župan. – Projekt golfa se trebao jednostavno uskladiti sa Županijskim prostornim planom i nastaviti s realizacijom, što se još u uvijek nadam da će učiniti – dodao je. U projektu Bosanka 2 građevine se vide s područja grada, a to je suprotno ŽPP-u, naglasio je, s čime su upoznali investitora i uputili ga na stručne službe Županije.

– Kad se usklade, neće biti prepreke da se projekt realizira – zaključio je na ovu temu. Što se tiče pitanja Mata Frankovića o smještaju baletnog i likovnog odjeljenja Umjetničke škole Luke Sorkočevića, župan je rekao da je pronađen privremeni smještaj u Staroj bolnici, u prostoru gdje je nekad bio Županijski upravni odjel za prostorno uredjenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Grad Dubrovnik je, kazao je, obećao riješiti trajni smještaj u jednoj od palača u Gradu, te apelira na Grad da to i učini. Na Frankovićevo pitanje o revizorskom nalazu o direktnoj pogodbi (bez javnog nadmetanja) s isporučiteljem telekomunikacijskih usluga, župan je odgovorio da je javnog nadmetanja bilo, te da nije bilo namjere zaobići taj postupak.

Pitanje zamjeniku župana Skokandiću postavio je vijećnik Tomislav Brnas (SDP), a odnosilo se na 10 milijardi neuloženih, a obećanih kuna na području naše županije.

– Nema mosta, nema autoceste, studija o Ombli kaže da nema govora o hidrocentrali… Što je s revitalizacijom hotela i zašto je stvorena afera Libertas kad se tamo normalno posluje? – pitao je Brnas. Župan je odgovorio da ulaganja u županiju nisu u zastoju, a prema BDP-u spadamo u sami vrh Hrvatske, odmah smo iza županija koje nisu ratovale kao što su zagrebačka, istarska i primorsko-goranska.

– Most je naš prioritet, a to što su neki protiv mosta smatramo uvredom. Trebala bi ga konačno prihvatiti vaša vertikala u Zagrebu – kazao je župan odgovarajući Brnasu (SDP). Zamjenik župana Frano Skokandić odgovorio je na pitanje o Libertasu, rekavši da njihovo godišnje poslovanje iziskuje 74 milijuna kuna, a prihodi su 46 milijuna kuna.

– Tih 28 milijuna kuna razlike uprava je rasporedila po nerentabilnim, prigradskim linijama, ali na taj način se problem neće riješiti. Bit problema leži u činjenici da se 60 posto putnika na području grada prevozi besplatno. Naime, od 9,2 milijuna putnika koje preveze Libertas, 8 milijuna se preveze na području grada, a od tih 8 milijuna putnika naplati se samo 26 milijuna kuna umjesto najmanje 64 milijuna! – istaknuo je Skokandić, te dodao da su to podaci koje mu je dala uprava Libertasa. Treba zadržati prigradske linije jer se tu kriju vrlo mala sredstva, a znače suživot s gradom, dok je pritisak na Općinu Orebić, po njemu, politički i ‘nogometni’, istaknuo je Skokandić, osvrnuvši se i na nedavno predstavljeni model izračuna subvencija Prometnog fakulteta u Zagrebu. Nazvao ga je ‘naručenim’, odnosno ‘prepisanim’ od prijedloga uprave Libertasa, što im, kako kaže Skokandić, ‘ne služi na čast’.

Ivica Martić (HDZ) pitao je što je s računom za struju koji je Elektrojug ispostavio Županiji, i to u iznosu od preko 2,5 milijuna kuna. Riječ je o dugu Grada Dubrovnika prema Županiji jer su po promemoriji iz 1998. dijelili troškove u zajedničkim prostorijama, ali je Županija stalno ‘preplaćivala’ iznos, što je utvrdila nezavisna revizorska tvrtka ‘Refinal’ u svom izvješću. Njihov izračun došao je do iznosa od 3 milijuna i 40 tisuća kuna koje Grad treba platiti Županiji, odgovorio je Skokandić. Slijedom još nekoliko vijećničkih pitanja saznali smo da azbestnih krovova na školama više nema, da je dogovor o poskupljenju učeničkih pokaza s Libertasom blizu, da se na održavanju nekih nerentabilnih trajektnih linija ne može inzistirati te da poziv nezaposlenima na obavljanje javih radova nije predizborni štos. Mladen Marelić (SDP) pitao je župana kada će početi radovi na Pelješkom mostu obzirom da su najavljeni za rujan, na što mu je Nikola Dobroslavić odgovorio da će se most graditi i da radovi upravo trebaju početi, ali da postoje neka potraživanja od Hrvatskih cesta zbog zastoja radova.

– Čelnici HNS-a i SDP-a izjasnili su se protiv mosta, a kad ga je već počeo župan Šprlje, kako kažete, onda je vaša obveza da ga dovedete do kraja – odgovorio je Mareliću župan. – Moj jednogodišnji  unuk mora imati putovnicu da bi otišao do Metkovića, pa zar nije to dovoljan razlog za gradnju mosta? – zapitao se. U nastavku sjednice prihvaćen je polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2011. godinu, dana je suglasnost na polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste, kao i izvješće o radu župana za prvo polugodište 2011. godine.

Dube Marjanović – Dubrovački vjesnik

Pošalji dalje: