U četvrtak 8. sjednica Gradskog vijeća

U četvrtak 27. listopada u 18 sati sazvana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule sa sljedećim dnevnim redom:

1.  Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća
2.  Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća
3.  Izvješće Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ o radu u 2010. godini
4.  Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2011. godini
5.  Izvješće Gradskog muzeja o radu za 2010. godini
6.  Program rada Gradskog muzeja za 2011. godini
7.  Izvješće o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ u 2010. godini
8.  Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2011. godinu
9.  Prijedlog Pravilnika o ustroju i unutarnjem redu Ustanove „Športski objekti Korčula“- prethodna suglasnost
10.  Izvješće o radu Centra za kulturu Korčula u 2010. godini
11. Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2011. godinu
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju inicijative za pristupanje Grada Korčule Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova

Pošalji dalje: