Zeleno svjetlo osigurali gradovi, općine i turističke zajednice

Župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić na današnjim radnim sastancima s predstavnicima gradova, općina, turističkih zajednica, Zračne luke Dubrovnik te hotelijera razmatrao je načine na koji će destinacija pokriti svoj udio u subvencijama za turoperatore koji goste na područje Županije dovode zrakoplovima, priopćeno je iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Naime, nakon što je Županija inicirala uvođenje ove poticajne mjere Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica raspisale su natječaj za subvencioniranje turoperatora. Tako je određeno da svi turoperatori koji u kontinuitetu prevoze putnike 22 tjedna u sezoni mogu dobiti 20 eura subvencije po gostu dok oni turoperatori koji imaju 12 „rotacija“u zimskom dijelu sezone mogu ostvariti subvenciju od 10 eura po gostu.

Prvotni je prijedlog bio da lokalna zajednica u podmirivanju troškova subvencije sudjeluje sa 75, a Ministarstvo turizma sa 25 posto. Nakon primjedbe Dubrovačko-neretvanske županije i turističkih djelatnika da je ovaj odnos nepravedan, Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice odlučilo je da Ministarstvo turizma pokriva polovicu troškova subvencije. Ministarstvo je u natječaju navelo kako će se za subvencije u svim destinacijama izdvojiti 10 milijuna kuna, a županijska TZ procijenila je da će u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ukupni iznos subvencija iznositi oko 12 milijuna kuna.

Na današnjem sastanku župana s predstavnicima gradova, općina i turističkih zajednica predstavljen je model sudjelovanja tih subjekata u subvencioniranju turoperatora. Prijedlog je, koji je načinjen srazmjerno broju ostvarenih noćenja na području pojedine jedinice lokalne samouprave ili turističke zajednice, dobio podršku sudionika sastanka. Stoga će o tome uskoro biti potpisan ugovor  između županijske Turističke zajednice te općina i gradova.

Na sastanku s radnom skupinom hotelijera i predstavnika Zračne luke Dubrovnik dogovoreno je da će se utvrditi model sudjelovanja u subvencijama, i to prema ostvarenom broju noćenja  te srazmjerno kategorizaciji hotela. Također, u ovaj će dio subvencija biti uključena Zračna luka Dubrovnik te turističke agencije. Konačni prijedlog ovog dijela subvencije koju pokriva destinacija biti će utvrđen na sastanku sa svim hotelijerima, ističu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

DV (Dubrovački vjesnik)

Pošalji dalje: