ikorcula.net
   
 


SUDJELOVANJE POSTROJBI OBRANE KORČULE NA STONSKOM RATIŠTU

Djelovanje postrojbi  tadašnje Općine Korčula u zaustavljanju prodora neprijatelja ka Pelješcu

Rat na  dubrovačkom  području započeo je 01.10.1991. Godine napadom neprijatelja na šire područje  grada Dubrovnika. Težište napada neprijatelja je imao na pravcima iz Debelog brijega kroz Konavle i iz Popova polja prema Osojniku i prema Slanomu.

Neprijatelj iz Popova polja prodire preko Zavale i Orahova dola, i kontrolira šire područje Slanoga

U zaustavljanju prodora četnika na dubrovačkom području: u Konavlima, kod Osojnika i oko Čepikuća posebno su se istakli pripadnici djelatne bojne 116 br. čiji je zapovjednik bio korčulanin, prijeratni komandant štaba Teritorijalne obrane općine Korčula Marko Mujan.

U bojni su se od početka hrabro borili i mladići, koji su prvi dragovoljno išli sa otoka, da bi branili naše najjužnije granice: Denis Žanetić iz korčule te Đani Radovanović i Željko Baničević -Mikuleto iz Smokvice, dok se je u sastavu postrojbi specijalne policije MUP-a istaknuo policajac Z. Krajančić iz Čare.

Prva otočka postrojba koja je početkom Listopada 1991 djelovala u zaustavljanju prodora jugovojske u konavlima bio je vod dragovoljaca Policijske postaje Korčula, kojeg je vodio tadašnji zamjenik zapovjednika  postaje Stanko  Šutalo.

Slabo pripremljeni i opremljeni, nakon silovitog prodora neprijatelja ,iz sastava voda poginuo je pričuvni policajac Želimir (Antuna) Žanetić iz Blata, a  6-toro pripadnika bilo je ranjeno i zarobljeno, i to: Vlatko Bokšić i Damir Šulentić iz grada Korčule, Jadran Zlokić, Zoran Tomaš i Tonko Gugić iz Vela Luke te Ante Nobilo i Ivo Popović iz Blata. (Ivo Popović nije bio zarobljen). Pretrpljeni gubici, i prodor četnika iz Popova polja preko Orahova dola u područje Slanog natjerali su ostatak razbijenog voda na povlačenje preko Šipana na Korčulu.

Poslije njih tijekom listopada 91. na prostor Stonske prevlake sa zadaćom razbijanja pomorske blokade Pelješca išao je vod "maljutki", iz sastava bataljuna ZG predvođen zapovjednikom bataljuna Zdravkom Žuvelom.

Do okršaja sa brodovima nije došlo, jer su se neprijateljevi brodovi držali uz Mljet i nisu im dolazili u domet.

Silnom prodoru neprijateljskih pješačkih i mehaniziranih snaga koji je išao uz snažnu potporu topništva i aviona, naše uglavnom samo pješačkim oružjem naoružane postrojbe ZNG i policije, nisu se mogle ozbiljnije suprostaviti. 

Na granici sa Srbijom samo dva dana poslije bitke protiv brodova (18.11), u ruke neprijatelja, pao je  grad Vukovar,a na zadarskom ratištu pala je i Škabrnja.

Poslije prodora četnika i jugovojske kroz Dubrovačko primorje i pada Slanog kroz mjesec studeni situacija se je i kod Stona znatno pogoršala. Ka Stonu neprijatelj je  uz jaku potporu svog brigadnog topništva napredovao  jednim pješačkim  bataljunom, ojačanim oklopnom četom komunikaciama  iz Rudina i Slanoga.

Svojim glavnim snagama težio je ovladati komunikacijom most Bistrina - Hutovo, odakle bi imao osnovu za ovladavanjem dolinom Neretve i kontrolu nad prostorom Južne Dalmacije.

Poslije bitke protiv brodova 19. i 20. 11 topnički vod 76 mm iz Trpanjske Dube predvođen zapovjednikom bitnice Željkom Seretinekom izlazi na  položaj ispod brda Oštrkovac kod Smokovljana odakle izvršava paljbene  zadaće koje im je, odredio tadašnji zapovjednik južnog bojišta Luka Džanko. Po  neprijateljskoj motrionici na Rujnici i po njihovom uporištu u Orahovom dolu ispaljeno je oko 130 granata.

Akcija nije bitno usporila prodiranje neprijatelja iz pravca Čepikuća, ali je imala povoljan učinak na moral naših uglavnom pješačkih postrojbi,koje su bile prisiljene povlačiti se pred snažnim napadom neprijatelja. Poslije te akcije na položaju na stonskoj prevlaci  naš topnički vod dočekuju i pješačke postrojbe  iz sastava Obrane  općine Korčula

 

NAJZNAČAJNIJI DOGAĐAJI U PERIODU 01.10 DO 21.11.1991

datum

događaj - radnja

NAPOMENA

 

1-05.10.

 

 

  

05.10.

 

  

05-10.

 

Započeo je napad neprijatelja na šire područje Dubrovnika.

U zaustavljanje prodora  neprijatelja kroz Konavle,uprkos hrabrom otporu, razbijen je dragovoljački vod policije iz sastava policijske postaje Korčula

Prilikom zaustavljanja prodora neprijatelja poginuo je pričuvni policajac Želimir Žanetić

Ranjeni su i zarobljeni policajci Vatko Bokšić, Damir Šulentić, Jadran Zlokić, Zoran Tomaš, Tonko Gugić, Ante Nobilo i Ivo Popović.

Ostatak voda se iz područja Trstenog, preko Šipana povukao na Korčulu

 

10-15.10.

Na traženje tadašnjeg zapovjednika Južnog Vojišta Mate Šarlije-Daiđe vod 9 K11 izlazi na prostor Stona sa zadaćom djelovanja po neprijateljskom brodovima u Mljetskom  kanalu.

Grupu vodi zapovjednik bataljuna ZNG Zdravko Žuvela

Osim voda 9 K 11 ispred zapovjedništva bataljuna ZNG u sastav grupe je ušao i dio vezista. Iz grada Korčule tu su bili: Ante Curać Raškić i Niko Ivančević

16.11.

Bitkom protiv brodova JRM u Korčulanskom kanalu razbijena je blokada akvatorija Južnog Jadrana.

JRM još kontrolira Vis, Lastovo, dio Mljeta i akvatorij južno od Slanog

Deblokadom akvatorija oslobodio se je  dio snaga za formiranje naše crte obrane ispred Stona

18.-21.  11.

 Vod 76 mm ZIS Trpanjska Duba u otišao je u Visočane

Po zapovjedi zapovjednika Luke Džanka izvršena je priprema i paljbeno  djelovanje po četničkoj motrionici Treskavac i položajima oko Orahova Dola

(po ciljevima je ispaljeno 146 granata 76 mm )

Posluga voda bila je iz Trpnja , topovi su bili iz sastava potb 76 Obrane općine Korčula

Akciju je vodio zapovjednik potb 76 mm Željko Seretinek

20.-21. 11.

Četnici nadiru prema selu Doli uz jaku avio (oko 14. aviona) i topničku potporu

 Naše  postrojbe, izvlače se  iz Dola:

 -2 topa 88mm izvlače se i odlaze  prema Splitu

 -2 topa 85 mm prebačeni su kod  Prapratnog(iza Stona )

- ZIS 76 mm iz položaja kod DTS prebačen je kod  Konštara

U avio napadu tučene su stonske zidine,

Naši boforsi iz dola oborili su jedan avion tipa Galeb

Vod 85 vodi zapovjednik Baković a ZIS  Željko Seretinek

 

Formiranje crte  obrane ispred Stona

Pješačke satnije bataljuna ZNG, ojačane vodom minobacača 82 mm,  na stonsko bojište stižu od 21 do 24.11 predvođene zapovjednicima bataljuna ZNG Zdravkom Žuvelom i obrane općine Tomislavom Katićem; (22.11. stiže Orebićka satnija 23. dio Korčulanske a 24.11.  5-ti vod iz Blatske satnije sa dijelom Zapovjedništva obrane općine,)

20 tak dragovoljaca iz 2. Korčulanske satnija vodi zamjenik zapovjednika Marko Skokandić.

Naša je postrojba pokušala zaustaviti neprijatelja koji je poslije pada Čepikuća napredovao ka Stonu iz pravaca Rudina i Slanoga.

Po zauzimanju Rudina 23 . 11, neprijatelj je sa dominantnih kota kontrolirao sve naše položaje, tako da bi već 5 minuta po otvaranju paljbe, naši položaji bili snažno i precizno tučeni paljbom neprijateljskog topništva.

Prilikom pokušaja učvršćivanja naše obrane u i oko sela Doli, pod neprekidnom paljbom neprijatelja, 25.11. 1991. pogođen minom iz minobacača smrtno je stradao zapovjednik 1. Orebićke satnije Tihomir Antunović. Tog smo dana  oko Dola imali još 4 ranjena: Jure i Damir Bikić te Arsen Roso iz Orebićke satnije te Ante Radaić iz zapovjedništva bataljuna ZNG. Kod Konštara je ranjen u ruku Damir Mušin iz satnije MB 82 mm.

Dva dana poslije pretrpljenih gubitaka, naše su se  postrojbe povukle na otok kako bi se konsolidirale i pripremile za organizciju odsudne obrane, uz dovođenje jačih sredstava potpore na područje Stona.

 

NAJZNAČAJNIJI DOGAĐAJI U PERIODU 22. DO 27.11.1991.

22.11.

Dragovoljci iz Orebićke satnije  i dio Zapovjedništva  bataljuna ZNG dolaze u selo Doli.

Od 09 - 12.00 traje topnički dvoboj . Naši topnici djeluju iz topova 85 mm i ZIS 76 mm po ciljevima ispred Slanog : u Banićima, Trnovi i Mravincima

Izvidnici "JNA" ulaze na prostor Zatona Gornjeg čime i pješačkim oružjem  kontroliraju  prostor sela Doli

Prvu grupu "korčulana" predvode zapovjednici bataljuna ZNG Zdravko Žuvela i orebičke satnije Tihomir Antunović

23.11.

Na područje Stona ulazi i grupa dragovoljaca iz 2. Korčulanske satnije te voda MB satnije - 82 mm.  

Od ranih jutarnjih sati  pa sve do 17.00 neprijatelj jakom topničkom paljbom tuče naše položaje u prostoru kamenoloma Mironje i Rudina, kada započinje tenkovsko - pješački napad na Rudine, gdje su probijene naše prve crte obrane.

Nakon probijanja Rudina neprijatelj nastavlja tući prostor sela Doli. Na oko 100 ispaljenih granata iz našeg topništva neprijatelj je ispalio nekoliko tisuća svojih 

Grupu dragovoljaca iz 2. Korčulanske satnije vodi zamjenik zapovjednika satnije Maki Skokandić a vod minobacača Zdravko Markalauz koji svojim vodom podupire uvođenje pješaštva u prostor sa položaja kod DTS- a .

Odmah po ispaljivanju prvih mina iz  minobacača četničko topništvo "ih pronalazi"

24.11.

Neprijatelj uz jaku topničku potporu u jutarnjim satima nastavlja napredovati prema Smokovljanima i Visočanima bez većeg otpora našeg topništva.

Ujutro i treća grupa (5. vod 3.Blatske satnije) i dio Zapovjedništva obrane predvođen zapovjednikom Tomislavom Katićem dolazi u Ston

Poslije sastanka u kino sali sa zapovjednikom obrane Pelješca Petrom Šimcem naše pješaštvo posjeda položaje za obranu u i oko sela Doli

Kako su neprijateljski izviđači iz dominantnih kota kontrolirali šire područje sela Doli ,čim bi naše topništvo otvorilo paljbu iz bilo kojeg položaja neprijatelj bi nam u roku od oko 5 minuta uzvratio paljbu.

Popodne oko 16.00 pale su prve dvije granate i na grad Ston

25.11.

U pokušaju stabiliziranja crte pod gotovo neprekidnim djelovanjem neprijateljskog  topništva po Dolima, pogiba zapovjednik 1. Orebićke satnije Tihomir Antunović, a ranjeni su: Jure i Damir Bikić te Arsen Roso iz Orebićke satnije, Ante Radaić iz zapovjedništva bataljuna ZNG i Damir Mušin iz voda minobacača 82mm.

 

Silina paljbe i velika nadmoć neprijatelja u sredstvima potpore, gubitak kontakta između naših postrojbi i boraca te velike žrtve odmah po uvođenju u borbu slomili su moral naših postrojbi

 

25/26.

11.

Naše se postrojbe tijekom noći i rano ujutro izvlače iz sela Doli. Četnici preuzimaju  kontrolu nad selom

 

Obrana Pelješca se organizira na zapadnoj strani ceste na crti  : Slano - Bistrina

26.11.

Zapovjedništvo postrojbe obrane općine Korčula i dio pješaštva  zauzima položaj na brdu Planjak poviše Konštara

Minobacači  i ZIS se nalaze kod sela Konštari a dio pričuve pješaštva  u tvornici biljnog ulja na putu prema Hodiljama.

Od 10 - 12.00 baterija 85 mm sa Prapratnog je opalila 20 tak granata po četnicima u Dolima.

Zapovjednik obrane Pelješca Petar Šimac zapovjedio je prekid  naše paljbe?

Od 16.00 do 16.30 neprijatelj je po Stonu ispalio dva punjenja VBR  i 5 granata .

Predveče se pod paljbom neprijateljskog topništva grupa branitelja izvlači sa Planjaka  i zajedno sa vodom minobacača kreće  ka Stonu

Četnici su gotovo cijeli dan svojim topništvom tukli bunker na Planjaku u kojemu su se nalazili T. Katić, Z. Žuvela i 20 tak pripadnika postrojbe

Imali su i nekoliko direktnih pogodaka.

Još više od naših gubitaka i jake neprijateljske paljbe  moral naših postrojbi slomila je dezorganizacija  zapovjedanja na bojištu

26/27 11.

Prikupljanje svih korčulanskih bojovnika i  zbrinjavanje poginulih i ranjenih

Izvlačenje svih postrojbi obrane općine Korčula prema otoku Korčuli

Posluga ZIS -a 76 mm izvlači  i ukopava top na položaj Prapratno (blizu topova 85 mm)

Donesena je odluka za početak priprema za samostalno preuzimanje crte uz angažiranje sopstvene potpore

Na području Stona od korčulanskih postrojbi ostala je trpanjska posada ZIS-a sa zapovjednikom Željkom Seretinekom

 

Kritični dani u zaustavljanju napada Jugovojske na Ston bili su 04, 05 i 06. prosinca 1991. godine.

Iako se je u to vrijeme u i oko Stona nalazilo i do 1000 bojovnika (toliko se je nalazilo na hrani) iz raznih postrojbi, naše su se slabo organizirane i uvezane postrojbe, sa slabom topničkom  potporom (2 topa 85mm i 2 topa 76mm) teško suprostavljale daleko jačem neprijatelju koji bi na naših 100 ispalio po našim postrojbama po oko 5000 granata. Tih je dana pokušavajući organizirati zaustaviljanje prodora neprijatelja ispred Malog Stona, poginuo član Zapovjedništva obrane Stona Miodrag Perkušić.

Zauzimanjem Debelog brda na Rudinama neprijatelj je mogao kontrolirati put od Stona do Ponikava sve do uvale Prapratno.

Posebno su bile jake borbe 05. prosinca kada je neprijatelj prešao preko magistrale i zauzeo brdo Konštar.

Iako na brzinu , dobro organiziranom  i brzo sprovedenom akcijom koju je uz topničku potporu naših topova vodio zapovjednik policijskih snaga Neven Klinac četnici su dok se još nisu utvrdili bili izbačeni iz vrha Konštara.

Uprkos uspješno odbijenom napadu neprijatelja za zauzimanje prostora s pelješke strane magistrale, velika malodušnost u našim redovima nastupila je 06. 11, kada su odlukom zapovjednika Petra Šimca zapovjedništvo iz Malog Stona i kuhinja iz Stona bili prebačeni u Ponikve.

Silina napada uz jaku topničku potporu  i poljuljan moral naših snaga olakšali su neprijatelju zauzimanje Konštara i Zamasline, prvih  sela na Pelješcu  uz Jadransku magistralu 

 

NAJZNAČAJNIJI DOGAĐAJI U PERIODU 28.11 DO 07.12.1991

 

28. 11.

Naše pješaštvo se brani na crti Zaton Doli - i položaji ispred Konštara i Zamaslinei

 

U vremenu od 16 do 18.30 traje topnički dvoboj naše topništvo djeluje po neprijatelju u dolima

Naša paljba  i njegova nesigurnost zaustavili su neprijatelja koji se  utvrđuje na dostignutoj crti    (iza magistrale je ostao sve do 04. 12.1991.)

04. 12

Od 06.30 neprijatelj je počeo tući topništvom po Zatonu, Konštarima i Zamaslini.

Naše topništvo je uzvratilo oko 10  i oko 12 sati sa  30 - 40 projektila

Dio 1. Orebićke satnije na čelu sa svojim novim zapovjednikom Petrom Borovinom  stiže u Mali Ston i smješta se u kuće Karabatića i u susjednu kuću prema moru

 

Naše topništvo tada nije bilo uvezano sa izvidnicima.Paljbene je zadaće primalo pozivanjem zapovjednika topova 76 ili 85  kod zapovjednika obrane Petra Šimca u zapovjedništvo u Malom Stonu, a paljba se otvarala po povratku na položaj, usljed čega se nije pravodobno reagiralo na djelovanje neprijatelja

05.12

Od 06.30 sati neprijatelj je počeo tući topništvom po selima Zamaslina i Konštari

Četnici su uz jaku potporu zauzeli brdo Konštar poviše Konštara i penju se na brdo Planjak

Do 12 .00 ekipa policajaca na čelu sa zapovjednikom Nevenom Klincem uspjela je  vratiti  brdo uz topničku potporu topova 85 po konštaru i ZIS eva po Planjaku

Prvi puta je topništvo bilo direktno uvezano sa pješaštvom

Topovi 85 su tukli po 200 metara ispred našeg pješaštva a paljbu je ispred sebe i svojih boraca navodio zapovjednik Neven Klinac

06.12.

Do sada najžešći  topnički napad neprijatelja koji je trajao od 06.30 do 12.00.   Naše se pješaštvo i topništvo suprostavilo ali je neprijatelj daleko nadmoćniji

Oko 12 sati četnici su ušli u Konštare i Zamaslinu

U pokušaju organiziranja obrane poginuo je član zapovjedništva obrane Stona Miodrag Perkušić

Iz Malog Stona zapovjedništvo je  zapovjednik obrane Pelješca Petar Šimac zajedno sa kuhinjom iz Stona prebacio u Ponikve. Topovi 85 i ZIS  premješteni su iz Prapratnog na nove položaje kod  Ponikava

U Malom  Stonu je tad ostalo   desetak našeh boraca što je bilo dovoljno da četnici  zbog nepoznavanja novonastale situacije nisu nastatavili prodor preko Malog stona ka Stonu.

 

 

?

U u Splitu održan je sastanak zapovjednika obrane općine T. Katića i bataljuna Zdravka Žuvele sa Zapovjednikom HRM admiralom Svetom Leticom i načelnikom obalnog topništva HRM puk. Antom Bilićem.

Na sastanku su preuzrte obveze  u svezi organiziranog upućivanja i prihvata postrojbi iz sastava obrane općine Korčula na stonsko ratište. Dogovoreno  je upućivanje:

1 pješačke satnije, 3 mb 120, 4 mb 82 i 2 zisa na 1. crtu, te jednog voda pješaka na brdo Čučin i 2 topa 85mm. za obranu Pelješca po dubini.

Od organiziranog upućivanja naših postrojbi, čime ratište počinju branitii uglavnom postrojbe sa Pelješca i Korčule front se počinje stabilizirati na crti Konštari - Zamaslina - most Bistrina

 


Stabiliziranje  obrane na crti: Konštari - Zamaslina - Bistrina

Početkom prosinca, 07. prosinca. dolaskom puk. Ante Bilića za zapovjednika obrane Pelješca, uz angažiranje postrojbi obrane općine Korčula neprijatelj je zaustavljen na crti Konštari - Zamaslina - most Bistrina.  Najžešće su borbe vođene 17 i 18 i noć 23/24. prosinca U spriječavanju prodora ka Stonu, braneći na našem desnom krilu brdo Zec, 17. prosinca poginuo je jedan, a nekoliko je pripadnika iz sastava 53. Bojne Mornaričko desantnog pješaštva iz Splita bilo ranjeno, što je uzrokovalo napuštanja naših položaja. To su četnici iskoristili pa je sutradan 18. prosinca., prilikom vraćanja napušteniog položaja, na brdu Zec, poginuo je Ranko Bongvardo dragovoljac iz pelješko - župske satnije.

Poslije nekoliko dana prolaz neprijateljevih snaga na pravcu Konštari - Marinica  kontrolira se i spriječava iz područja susjednog položaja Vrijesovica.

U držanju promjenjene crte, uprkos poljuljanom moralu, istaknula se je naša Orebićka satnija, koja je nekoliko dana držala cijelu crtu od Malog Stona do Vrijesovice.

Po zaustavljanju neprijatelja, a prema odluci za obranu novog zapovjednika Ante Bilića, postrojbe otočkog bataljuna (4 satnije) uz pelješko - župsku, a kasnije i stonsku satniju utvrđuju i organizirano brane položaje na prvoj crti na  Vrijesovici  -  Supavi i Malom Stonu,

Posebno se čvrsto uređuju položaji oko Malog Stona, gdje prvo Orebićka, a za njom i ostale satnije iz sastava bataljuna ZNG općine Korčula grade bunkere i uređuju taborišta i prilaze do položaja na crti.

 

Za potporu pješačkim postrojbama sa Korčule se dovodi topništvo od kojeg se ubrzo formira divizion  sastava: topnički izviđači, bitnica 85  mm (4), bitnica 76 mm (4) i minobacačke bitnice 120 (3)  i 82 mm(11) Svo se topništvo dobro utvrđuje.

Formiranjem stalne topničke izvidnice na Supavi i uvezivanjem svega topništva i izvidnica sa zapovjedništvom, omogućena je stalna kontrola prostora čime su naše postrojbe uprkos stalnom pomanjkanju streljiva postajale gospodari na bojištu .

Reorganizacijom je reagiranje topništva, na sve djelatnosti neprijatelja, od 2 - 3 sata, koliko je kroz listopad i studeni bilo potrebno, od uočavanja neprijatelja, preko prenošenja i obrade podataka, do ostvarenja paljbe po cilju, smanjeno na vrijeme od 5 do 15 minuta.

 Po dubini  se organizira protudesantna obrana Pelješca braneći širi prostor uvale Žuljane i Trstenika sa jednim pješačkim vodom ( koji priprema i brani brdo Čučin) i topničkim vodom 85 mm (kasnije  2 topa 85 prebacuju u Ponikve a položaj kod Dingača se brani sa 2 topa 76 mm ZIS) . Uvalu Lovište brani vod (2) 76 mm ZIS, a jedna satnija iz 53 bojne MDP -Split stalno se u pričuvi u Trpnju.  

Zapovjednik Ante Bilić ubrzo uspostavlja dnevno zapovjedanje i kontakt sa svim zapovjednicima postrojbi na terenu, u čemu mu veliku pomoć pruža načelnik stožera Berivoj Mrković.

Kao odgovoran za rad svih korčulanskih postrojbi u sastav zapovjedništva obrane pelješca ulazi zapovjednik bataljuna općine Korčula Zdravko Žuvela a za zapovjednika topništva određen je Željko Seretinek.

Žična se veza pruža iz zapovjedništva  prema svima postrojbama za što je u to vrijeme bio odgovoran zaopovjednik voda veze Drago Igrec iz ZHRM.

U vrijeme stabiliziranja fronta, naročito jaka obostrana djelovanja topništva ispred Stona bila su 13, 18 i 23/24 prosinca. Tada smo na novi način organiziranim djelovanjem, uprkos tome što je neprijatelj raspolagao daleko većim zalihama streljiva za topništvo , neprijatelju prvi puta pružili neočekivano jaki otpor i gubitke, nakon čega se je front stabilizirao na dostignutoj crti.

Na sreću, i zahvaljujući dobrom utvrđivanju položaja,u tim bitkama na našoj strani nije bilo većih gubitaka.

 

NAJZNAČAJNIJI DOGAĐAJI U PERIODU OD  07.12. DO 26.12.1991

  

07.12.

Zapovjedanje obranom poluotoka Pelješca od Petra Šimca preuzeo je Ante Bilić

Zapovjedništvo obrane Pelješca iz Ponikava vraća se u Ston u kuću porodice Cvitanović

Neprijatelj i naše postrojbe se utvrđuju na dostignutioj crti

 

o8.- 10. 12

Izviđači Ante Curać Raškić i Krešimir Pecotić dolaze na stonsko bojište .

Poslije probijanja puta i uspostave žične veze sa zapovjedništvom (09. i 10. prosinca), te kraće obuke koju je s njima proveo Ž. Seretinek formira se topnička izvidnica na Supavi.

Izvidnica se preko centra veze povezuje sa svim postrojbama na terenu .

Od. 10.12. Izvidnica počinje djelovati 24 sata na dan. Prva organizirana smjena postrojbe na crti je provedena dana 19.12.1991.

djelovanjem topničke izvidnice naše postrojbe kontroliraju teren do Rudina i omogućuju pravodobno djelovanje našeg topništva po neprijatelju.

Za  zapovjednika topničkih izviđača određen je Ante Curać Raškić. Grupa  održava broj na 10 izvidnika (4+4+2)

09.12.

Postrojbe obrane Općine Korčula se vraćaju na stonsko bojište

Orebićka satnija koja sada na crti broji 96 boraca  uređuje položaje kod Malog Stona. U utvrđivanju im pomaže i inžinjerijski vod obrane općine Korčula

Od postrojbi za potporu minobacači 82 posjedaju položaje kod Broca a voda 120 mm kod samostana svete Ane iza Stona.

Sa zadaćom protudiverzantske obrane

 2 vod  4. Veloluške satnije posjeda brdo Čučin kod Žuljane

a 2 topa 85 mm sa poslugom iz Lumbarde pripremaju i brane se s položaja kod Dingača

 

Korčulanske postrojbe došle su na čelu sa zapovjednikom bataljuna ZNG Zdravkom Žuvelom.

Poslije pogibije pok. Tiha Antunovića zapovjedanje 1. orebićke satnije preuzima Petar Borovina.

Predajom položaja 1. crte orebićkoj i župskoj satniji zapovjednik se oslanja na postrojbe sa prostora Pelješca i Korčule koje odmah počinju sa utvrđivanjem položaja (čime se front se stabilizira)

13. 12.

Topnički dvoboj traje od 09 do 11.00 topovi 85  i 76mm su po ciljevima u području sela Doli ispalili oko 100 projektila

Paljba naših topnika navodi se iz topničke izvidnice na Supavi.

 

17.12.

Braneći brdo Zec pripadnik 53. Bojne MOMP Samir Mustafić je poginuo, a nekoliko  je pripadnika ranjeno.

Naše žrtve uvjetuju povlačenje "splićana" i pripadnika župske satnije sa položaja Zec što je neprijatelj iskoristio

 

18.12.

Kroz jutro interventni vod iz 1.Orebićke satnije i policije koje vodi  zapovjednik Neven Klinac, penju se na  brdo Vrijesovica, a interventni  vod iz župske satnije na brdo Zec.

Ispod vrha  brda Zec pogiba dragovoljca iz župske satnije Ranko Bongvardo nakon čega se odustaje od daljnjeg napredovanja ka vrhu. Držanje brda Mali Zec (ispod velikog kojeg drže četnici) i sela Marinice preuzima 1. Orebićka satnijaVelika kanonada neprijateljskih granata u večernjin satima pada na područje Stona na što naši topnici uzvraćaju.

Topnički dvoboji sa prekidima su trajaliu od: 18.00  - 19.30 ; 21 -22.00 ; 23 - 23.45 ; 0.10 - 0.35 i 1 - 1.50 sati

Satniju iz 53. bojne mornaričkog pješaštva zapovjednik A. Bilić stavlja u pričuvu u područje Trpnja , a župsku satniju  na nekoliko dana izvlači  iz borbe.

U bitci su naši topnici ispalili oko 1000 granata.

Prema podacima  zapovjednika  Ante Bilića i neprijatelj je u bici imao velike gubitake. (govori se o danu žalosti u Trebinju.

 

23/24.

12.

Pješačku i topničku paljbu neprijatelj otvara  po cijelom frontu, na što i naši topnici uzvraćaju.

Jako obostrano topničko djelovanje.

Naše djelovanje  i gubici u ljudstvu ,natjeralo je četnike na povlačenje iz Konštara i Zamasline u selo Doli  odakle je sutradan ljudstvo iz prve crte neprijatelj zamjenio pričuvom.

Uslijed jake paljbe  po malom Zecu , naši branitelji napuštaju taj položaj.

Posluge Voda minobacača 82 mm iz Korčule povlači se na otok. Na položajima ostaje 11 mimobacača i posluge iz Donje Vrućice i Trpnja

Ni neprijatelju se pješačkom paljbom iz Vrijesovice i topničkom paljbom,  nije dalo spustiti sa velikog na mali Zec.

Od tada  se je naše pješaštvo stabilizirao na crti Vrijesovica - Mali Ston - Bistrina. A neprijatelj na crti Konštari - Zamaslina - benzinska pumpa Doli .

Poslije nekoliko dana novu smjenu zaminobacače ,sa Korčule dovodi Mario Kaštelan koji je određen za novog zapovjednika postrojbe.

26.12

Neprijatelj po Stonu djeluje višecjevnim bacačima raketa .

Paljba uzrokuju samo štetu u materjalnim dobrima

Neprijatelj je djelovao uglavnom po dijelu Stona prema Hodiljama. Uglavnom su bile lomljene kupe na kućama

 

Organizacija protudiverzantske obrane Pelješca

Početkom 1992. godine poslije priznanja Republike Hrvatske od vodećih svjetskih sila sa neprijateljem su vođeni pregovori u svezi prekida paljbe. Između našeg zapovjedništva i komande Jugovojske, je uspostavila i vruća linija.  U održavanju potpisanih primirja jača i uloga evropskih promatrača.

Prave se novi i ojačavaju se stari zakloni a položaji se osiguravaju grupama mina. Prestankom borbenog djelovanje u jedinicama je bilo došlo i do malog opuštanja. U tom je periodu, 12.02 geler potezne mine, na koju je naišao, smrtno ranila zapovjednika u MB bitnici 82 mm Gorana Lasića, a tom je prilikom bio lakše  ranjen i Jakša Kriletić - Jordes.

Prije odlaska na smjenu pogiba pripadnik bitnice MB 120 mm Ivo Kunjašić iz Smokvice, a na položaju topova 85 mm prilikom rukovanja s eksplozivom ranjen je Daniel Tomić. 

U očekivanju novih napada neprijatelja ,organizacija paljbenog djelovanja i obučenosti svih postrojbi dovodi se na viši nivo.

Početkom proljeća zbog narušenog zdravlja zapovjednik stonskog ratišta Ante Bilić odlazi u Split na operaciju bruha. Njegov dotadašnji zamjenik Berivoj Mrković ranjen je u nogu,  prilikom pokušaja osposobljavanja topa 40 mm Bofors. U toj je situaciji zapovjedanje obranom Pelješca ZHRM povjerilo Zdravku Žuveli a za njegova je zamjenika iz Šibenika stigao Ferid Pazelja.

Početkom travnja pristupa se organizaciji protudesantne i protudiverzantske obrane Pelješca.

Posebna se je pažnja u zaštiti od pomorskog desanta (za kojeg je nepijatelj činio pripreme na otoku Visu) posvetila obrani uvala Žuljane i Trstenika, a od zračnog desanta osiguranjem Janjinskog i Potomskog polja.

 

NAJZNAČAJNIJI DOGAĐAJI U PERIODU OD  01.01 DO 09.04.1992

 

 

01 -15 01.

Između našeg i zapovjedništva Jugovojske uspostavljena je vruća linija

 

12.02.

Grupa bojovnika iz položaja minobacača 82 mm Bižanj kod Hodilja sa barkom je prešla na drugu stranu obale kod mosta Bistrina.

Nailaskom na minsko polje na mostu Bistrina, aktivirana je potezna mina usljed čega je smrtno  stradao Goran Lasić, a ranjen je bio Jakša Kriletić - Jordes.

 

 

25.03

Prilikom pokušaja osposobljavanja PZO topa 40 mm Bofors koji se je prevrnuo kod Prapratnog ranjeni su načelnik stožera obrane Pelješca Berivoj Mrković, zapovjednik bitnice Pero Visković i pripadnik postrojbe Franušić

Kako se je puk. Ante Bilić već neko vrijeme nalazio u bolnici na operaciji bruha za zapovjednika stonskog ratišta zapovjednik HRM je za novog zapovjednika obrane Pelješca odredio  zapovjednika bojne ZNG Zdravka Žuvelu 

 

09.04.

Organizirana je protudesantna obrana po dubini Pelješca sa zapovjednim mjestom (izm) u Pijavičinu

1 satnija  ojačana Topom Bofors 40mm branila je 

   područje Potomskog polja

 

1. Satnija ojačana 1 topom 20 mm i raketom

    Strela 2m brani  područje Janjinskog polja

 

2. ZISa priječe iskrcavanje u uvale Trsteno i

   Žuljanu iz položaja  Dingač

 

u to je vrijeme oko 730 boraca branilo pelješac

Po postrojbama:

Veza........13
ZIS...........30
Izviđači.....26
T 85 ........39
V.
policija.. 12   
MB 82 .....64

Župska sat
. 120  
MB 120....56
Stonska sat  80   
PZO.........47

Orebić sat
.....70
Korčul.sat
..120
Topništvo.... 236
Logistika
........50

-------------------------

ukupno           727

 

 Poduzimanjem pomenutih organizacijskih mjera postrojbe su obrane Pelješca spremne dočekale početak zadnjeg i najžešćeg napada neprijatelja     

  

Posljednji napadi neprijatelja i "Bobetkova ofenziva"

Početkom travnja 1992. godine neprijatelj zadnji puta silovito napada  sa težištem na proboj cestom Smokovljani - Topolo - Osoje ka Neumu,  ali je naišao na žestok otpor i nas i naših lijevih susjeda iz 1. GBR , koji su mu nanosili velike gubitke pješačkim i topničkim oružjem.

U očajničkom pokušaju u kojemu se nije obazirao na nanesene mu  gubitke, imao je jaku potporu topništva i aviona. Pogođen gelerom minobacača 120 mm prilikom granatiranja Malog Stona o8.04, u grlo je bio ranjen bojovnik 2. Korčulanske satnije sada pokojni Ante Šestanović

Bombe -Krmače iz aviona su bacane po području oko Stona i Ponikava, gorio je veliki požar na brdu Supava. Svi naši položaji topništva bili su tučeni su , ali su i uzvraćali paljbu neprijatelju. Oni su svojom paljbom ali i prihvaćanjem paljbe na sebe, razvlačili  i slabili napadnu moć neprijatelja, tako da nije došlo do pomicanja naše crte.

 

NAJZNAČAJNIJI DOGAĐAJI U PERIODU OD  08.04 DO 15.04.1992

 

08.04.

U djelovanju četničkih minobacača po Malom Stonu  oko 9.00 u vrat je ranjen Ante Šestanović iz 2. Korčulanske satnije

Prvu pomoć pružio mu je bolničar Zdenko Matković nakon čega je prevezen i obrađen u bolnici u Splitu

11.04

Neprijatelj paljbeno djeluje sa težištem na pravcu Topolovo - Neum  Naše se topništvo uključuje  u bitku

U topničkom djelovanju koje je trajao od 16 - 19.30 po neprijateljskim položajima ispaljeno je oko 400 granata 76 i 85 mm te oko 250 mina iz MB 120 i 82

Paljba neprijatelja je u tom vremenu bila prebačena na naše položaje čime  je oslabila njegova napadna moć  a pravcu Topolovo –Ošlje- Neum

12.04

Na sastanku zapovjednika u zapovjedništvu Južnog Bojišta u Dubokoj dotadašnji zapovjednik  Luka Džanko je  predstavio  generala Janka Bobetka kao novog zapovjednika Južnog Bojišta

Na sastanku su zapovjednici postrojbi upoznali novog zapovjednika sa stanjem u svojim područjima odgovornosti

15.04

Neprijateljski avion je u pokušaju uništenja položaja bitnce 85 mm oko 500 m jugozapadno od topova bacio 14 bombi (težine oko 80 kg)

Umjesto tadašnjeg položaja neprijateljski je avion tukao položaj njemačke baterije iz 2. Svjetskog rata

 

U drugoj polovici travnja, 10 - tak dana po dolasku generala Janka Bobetka za zapovjednika južnog bojišta  počinje  veliki protunapad naših postrojbi.

Iako raspolažemo sa manje streljiva ravnopravno se nosimo s neprijateljem, a sa preuzimanjem inicijative ubrzo svojim djelovanjem tjeramo neprijatelja u paničan bijeg ka Konavlima i Trebinju

U "Bobetkovoj  ofenzivi "  sudjelujemo na boku, a poslije spajanja kod pumpne stanice u Dolima dajemo topničku potporu 1. GBR,  u njenom napadnom djelovanu kroz dubrovačko primorje.

Nakon proboja crte neprijatelja na pravcu napada 4.gbr kod Hutova 18.05 i izvlačenjem neprijatelja pod jakom topničkom paljbom našeg topništva, pješaci postrojbi obrane Pelješca 19.05. ulaze u Konštare, Zamaslinu i na prostoru benzinske pumpe na magistrali dočekuju pripadnike 1.gbr           .

 

NAJZNAČAJNIJI DOGAĐAJI U PERIODU OD  20.04 DO 19.05.1992

20.04.

Ujutro u 04.30 do 05.00 trajalo je naše topničko djelovanje

Sa oko 100 projektila tukli smo po školi u Smokovljanima

Neprijatelj je bio zatečen i nije djelovao po našim prostorima

Nakon zaustavljanja neprijateljevog napada počinje "Bobetkova ofenziva"

U školi im je bila smještena  jedna pješačka četa

22.04

Od 13 - 19.30 traje topnički dvoboj u kojemu je naše topništvo ispalio oko 1000 granata  po ciljevima na oba pravca djelovanja neprijatelja

Jedan pravac bio je na komunikaciji Rudine- Topolo - Neum a drugi Slano -Doli  - Pelješac

23.04

Od 05.30  naše je topništvo započelo  obostrano djelovanje koje je trajalo do 11.00

U djelovanju po neprijateljskim položajima na oba pravca je ispaljeno oko 1000 granata i mina

Isto toliko granata neprijatelj je ispalio po nama. Kako su naši položajio dobro utvrđeni povrijeđenih nije bilo

24.04.

Oko 13.00 neprijatelj je otpočeo žestokom paljbom po našim položajima na što su naši topnici još žešće uzvratili

Obostrana je paljba sa prekidima trajala do 19.00

Oko 20.00 neprijatelj je sa Rudina ispalio 2 punjenja iz VBR na Neum

 

25.04.

Od 4.30 -5.00 neprijatelj je iznenada djelovao sa oko 30 haubičkih granata 105 mm po našoj bitnici 85 mm Srećom bez posljedica

Nismo uzvratili na taj napad

Naše  topništvo nije u to vrijeme imalo pričuve granata kolike su imali Srbi. Kritičano je stanje streljiva  76 mm za ZIS-eve

03. 05

Prije povratka njegove smjene sa otoka Korčule na bojišnicu,u prometnoj nesreći na cesti između Smokvice i Blata smrtno je stradao pripadnik birnice MB 120 Ivan Kunjašić

 

06.05

 Od 19. 45 do 24. 00 traje obostrano djelovanje topništvom

Utrošak 17 mina MB 82, 59 mina MB 120 i 50 granata  85 mm

07.05

Od 11 do 15.30 traje obostrano topničko djelovanje pri čemu je naše topništvo, po ciljevima na oba pravca ispalilo nekoliko stotina mina i granata

Po ciljevima oko Orahova Dola djeluje i topništvo sa otoka Šipan.

Zapovjedništvo satnije Elafiti u topničkim je djelovanjima  bilo operativno podređeno i uvezano žičnom vezom sa zapovjedništvom Pelješca u Stonu

Iz motrionice na Šipanu kontrolirali smo djelovanja iz dubine neprijatelja a topništvom smo ga s leđa tukli u bok

09.05

Od 13 do 16 sati traje obostrano topničko djelovanje pri čemu su naši topnici ispalili oko 500 granata po neprijatelju

 Pješaštvo 1. Gbr se uz našu topničku potporu bori za zauzimanje neprijateljskih položaja na Smrčevcu i  Debelom vrhu  (preko Bistrine)

12.05

U 4.00 neprijatelj je započeo jaku topničku pripremu za povrat izgubljenih položaja na Debelom vrhu djelujući po Ošljem

U bitku se uključuje i naše topništvo djelujući po neprijatelju u Zatonu, Smokovljanima i Oštrikovcu. Djelovanje je utihnulo oko 12.30 

Po neprijateljskim položajima na oba pravca naši su topnici ispalili oko 8oo granata i mina

18.05

Neprijatelj je počeo sa pripremama za izvlačenje sa položaja u Konštarima Zamaslini i Dolima kako ne bi ostao odsječen prodorom  4.Gardijske brigade na njihovu desnom krilu.

Popodne iz svojih MB u Konštarima ispaljuju nekoliko mina 120 po stonu nakon čega im naše topništvo žestoko uzvraća po njihovim položajima u Konštarima, Zamaslini i Dolima.

Prilikom njihova izvlačenja tijekom noći sva su križanja puteva tučena našim topništvom, koje je tijekom noći po pomenutim ciljevima ispalilo oko 400 mina i granata

Po neprijatelju na prostoru Slanog i Orahova dola snažno djeluje i topništvo sa Šipana

4. Gbr probila je neprijateljske položaje u Hutovu Blatu.

Izvlačenje jugovojske štiti tenk iz okuke na putu Slano- Orahov do.

Tijekom noći su vozila iz kolone neprijatelja  napravila zastoj na cesti Slano- Orahov do .

Jedan kamion pun naoružanja izvrnuo se je na cesti Doli - Rudine

19.05 

U 14. 24 pješaštvo postrojbi obrane Pelješca  je ušlo u Zamaslinu

U 15.10  naši pješaci stigli se na pumpnu stanicu Doli

U 16.30 uspostavljena je veza između vulkanizera u Dolima sa  zapovjedništvom obrane Pelješca

Naši su pješaci na pumpi dočekali naše lijeve susjede  iz 1. Gardijske brigade nakon čega njihovo pješaštvo nastavlja gonjenje četnika prema Slanomu

 

Nakon prebacivanja cijelokupnog topništva preko magistrale, uslijed velike dinamike gonjenja neprijatelj je ubrzo izašao van dometa naših oruđa, pa se dio se je topništva   (bitnica 76 mm ZIS i MB 120 mm )  preko mora prebacio na Elafitske otoke, odakle neprijatelja koji se je izvlačio prema Konavlima nastavljaju  tući u bok

Po izlasku neprijatelja iz dometa njenih topova, bitnica 85 mm se  prebacuje u dolinu rijeke Neretve kako bi učestvovala u oslobađanju tamošnjih zadnjih četničkih uporišta u Klepcima, Tasovčićima i Pribilovcima.

NAJZNAČAJNIJI DOGAĐAJI U PERIODU OD  19. DO 30.05.1992.

 

19 - 21.

 05.

Naše topništvo se prebacuje na naredne položaje : MB 82 u Mali Ston , Topovi 85 mm u Greguriće , T 76 ZIS u Đonta Dole,  MB 120 u kamenolom Vriješac

Na sastanku sa zapovjednikom 1.Gbr u zapovjedništvu u Stonu, koordinirana je potpora našeg topništva i napredovanja pješaštva i oklopa tigrova ka Slanom i Orahovu Dolu.

 Naše topništvo po prvi put djeluje u potpori napada, po kodnim kartama i vođeno radio vezom sa dostignute crte „Tigrova”

 

Odma po premještanju neprijatelj je djelovao  po svima položajima.

Nekoliko punjenja VBR ispalio je po položaju ZIS-eva a naročito je jako tukao i novi položaj MB 120 u kamenolomu Vriješac

Uslijed velike dinamike gonjenja minobacačima 82 a potom i 120 neprijatelj je ubrzo izišao van dometa

21.05.

Neprijateljski avion je kako bi olakšao izvlačenje svojih snaga raketirao naše položaje na Šipanu i Zamaslini

Naša PZO je  pri izvlačenju, pogodila avion raketom Strela 2M

22. 05

Vod minobacača 120 mm i topnički izviđači brodom  su prebačeni na otok Šipan sa zadaćom djelovanja  u bok neprijatelja pri njegovu izvlačenju ka Dubrovniku

 

24.i 25 05.

4 ZIS-a ,( 2 na Šipan 1 na Lopud i 1 na Koločep), 3 topa PZO 20/1 i 1 raketa Strela 2M prebačeni su na Elafitske otoke.

Prilikom paljbenog djelovanja po neprijatelju sa Šipana, rasprsla se je cijev minobacača 120 , a mina je pala oko 200 m ispred cijevi. Na sreću nije bilo neželjenih posljedica po našim poslugama

U svrhu osiguranja novoosvojenih položaja pješaštvo župske i stonske satnije prebacuje se u uvalu Janska kod Slanoga

 

Svo topništvo osim topova 85 koji su i dalje ostali na položaju u Gregurićima operativno se podredilo za djelovanje s Elafita Zapovjedniku satnije Elafiti  Zoranu Šimiću

 

25.05

Bitnica 85 iz položaja Gregurići djeluje po ciljevima u Orahovu dolu, Paljbu navode “Tigrovi “

Baterija 85 operativno je bila  predpočinjena 1. Gbr

25 - 30.    05

 Neprijatelj je otjeran van domete našeg topništva.

Temeljem zapovjedi zapovjednika Južnog Vojišta generala Janka Bobetka:

-razvojačuje se sav pričuvni sastav odreda Korčula i Pelješac

-bitnica topova 85 mm  i vod 40 mm PZO  premještaju se na položaje u dolinu rijeke Neretve gdje se  pretpočinjavaju zapovjedniku 156.br. HV za napad na Klepce , Tasovčiće i Pribilovce

- MB 120 predaju se 163 brigadi HV

-sat. Željko Seretinek se zadužuje za izobrazbu

 vojnika iz sastava MOMP Dubrovnik na topovima 76 mm poslije čega topovi i posluge ulaze u sastav Obalne Topničke Grupe-Dubrovnik

 

 

Po oslobađanju Dubrovačkog primorja, do kraja lipnja  većina postrojbi je razvojačena, kada slijedi i organiziranje novih postrojbi HRM.

Po neprijatelju je  na stonskom ratištu ispaljeno oko 6000 granata, a po našim je položajima palo barem duplo više.

Koliko je bilo naprezanje našeg topništva govori i to da se je u svibnju mjesecu 92 na otoku Šipanu prilikom opaljenja rasprsla cijev jednog minobacača 120 mm.  

1991 i 1992. godine postrojbe obrane općine Korčula su brojile oko 1270 bojovnika od kojih je 5 -toro ugradilo svoje živote u temelje naše slobodne Hrvatske  

1991. godine poginuli su Želimir Žanetić iz Blata, Tihomir Antunović iz Orebića i Ranko Bongvardo iz  Trstenika a 1992.: Goran Lasić iz Korčule, i Ivan Kunjašić iz Smokvice ,

Na obilježavanju 5. Godišnjice korčulansko - zapadnopeljeških postrojbi ratni je zapovjednik HRM admiral Sveto Letica u svom obraćanju stroju postrojbi općine Korčula na zapadnoj rivi u Korčuli rekao: .

„Vi ste zaustavili srpsko - crnogorske postrojbe neprijatelja i na Stonu, kada je prijetilo, da zauzmu cijeli Pelješac, da kompromitiraju našu obranu u neretvanskoj dolini i da dođu do Neretve. Da zauzmu Korčulu i postepeno ostvare plan generala Kadijevića da se od Dubrovnika ide prema Splitu, te da se Hrvatska preko Dalmacije baci na koljena.

Korčulani i Pelješčani su izvojevali i tu pobjedu, ostajući hrabro na svojim položajima oko Stona, čime su spriječili da srpske i crnogorske postrojbe nisu tad prodrle na puntu Lovišta i na Korčulu.   To je gospodo vaša zasluga. I ne samo to;

Hvala, posebno Korčulanima , što niste poslušali poruku, koja vam je došla imperativno napisana, da se povučete sa Stonske prevlake,odnosno da napustite položaje.

Nikad nisam sumljao u vaše domoljublje, nikad nisam sumljao u vašu hrabrost i hvala vam za vaš doprinos u toku Domovinskog rata.”

 

Željko Seretinek

<<-- POVRATAK NA POČETNU STRANICU
 

 


(C) 2006. www.ikorcula.net