• Doèek zlatnog rekordera kroz oæale jednoga nonota

  Bilo je oglašeno plakatom da Forum mladih SDP-a organizira danas popodne doèek našeg mladog sugraðanina MARIA TODOROVIÆA ÆODE. Kad san jutros poša kupit cigarete / moj grih! /  i Slobodnu, reka san u sebi: Hvala Bogu da temu mlademu èoviku…
 • Lupinova izložba u Korèuli

  U organizaciji Centra za kulturu otvorena je u galeriji HAZU „Maksimilijana Vanke“ izložba fotografija  Stephana Lupina na kojoj je ovaj poznati fotograf predstavio dio fotografskog opusa modela… U organizaciji Centra za kulturu otvorena je u galeriji HAZU „Maksimilijana Vanke“ izložba…
 • Predstavljena zbirka pjesama Darinke Krstuloviæ

  Lijepo je bilo u petak naveèer u atriju Doma kulture na predstavljanju zbirke pjesama «Molitvenik moje matere» naše sugraðanke Darinke Krstuloviæ. Ugodna oku i uhu, srcu i duši, pjesnièka, no zahvaljujuæi autorici… Lijepo je bilo u petak naveèer u atriju…
 • Humanitarna nogometna utakmica

  Na nogometnom igralištu Trstenica u Orebiæu odigrana je u srijedu ( 01. srpnja 2009 ) poslijepodne humanitarna utakmica izmeðu Veterana NK „Orebiæ“ i „Hajduk“ iz Splita… Na nogometnom igralištu Trstenica u Orebiæu odigrana je u srijedu ( 01. srpnja 2009…
 • Novo lice zelenih površina

  Kao što smo najavili, nakon nedavno postavljenih sustava za navodnjavanje, tjekom proteklog vikenda na gotovo svim zelenim površinama u Gradu obnovljena je trava… Kao što smo najavili, nakon nedavno postavljenih sustava za navodnjavanje, tjekom proteklog vikenda na gotovo svim zelenim…
 • Korèula osmi put doèekala maškaranu drugu polovicu godine

  Korèulani i njihovi gosti noæas su, u organizaciji Korèulanskog karnevalskog kluba "Bonkuloviæi", ispratili polovicu 2009. i toèno u ponoæ uz glazbu nazdravili i èestitali Maškaranu drugu polovicu godine. "Bonkuloviæi"… Korèulani i njihovi gosti noæas su, u organizaciji Korèulanskog karnevalskog kluba…
 • Todoroviæ osvojio Mediteran

  Hrvatski olimpijac Mario Todoroviæ èetvrtog je dana plivaèkih natjecanja na 16. Mediteranskim igrama u Pescari Hrvatskoj donio drugu plivaèku medalju nakon bronce Sanje Jovanoviæ na 50 leðno…. Hrvatski olimpijac Mario Todoroviæ èetvrtog je dana plivaèkih natjecanja na 16. Mediteranskim igrama…
 • Država kreæe u veliku rasprodaju

  Sezona ljetnih rasprodaja poèinje, èini se, i u Hrvatskom fondu za privatizaciju (HFP), koji je baš usred turistièke sezone odluèio baviti se traženjem kupca i buduæeg vlasnika u (za sada) pet velikih hotelskih kuæa u Dalmaciji! Sezona ljetnih rasprodaja poèinje,…
 • Predstavljanje zbirke pjesama

  Èast nam je pozvati Vas na predstavljanje zbirke pjesama MOLITVENIK MOJE MATERE Darinke Krstuloviæ, uz originalne ilustracije zbirke – autora Zlatka Šaina. Zbirku æe predstaviti dr. Živan Filippi. Èast nam je pozvati Vas na predstavljanje zbirke pjesama MOLITVENIK MOJE MATERE…
 • Meðunardno priznanje Goranu Kalogjeri

  Prorektor za meðunarodnu suradnju Sveuèilišta u Rijeci i vanjski èlan Makedonske akademije nauka i umjetnosti dr. sc. Goran Kalogjera, ovogodišnji je laureat meðunarodnog priznanja Mediteranske akademije "Braæa Miladinovi" iz Struge, Prorektor za meðunarodnu suradnju Sveuèilišta u Rijeci i vanjski èlan…
 • Vaterpolisti PVSK u Korèuli

  Mladi vaterpolisti ( 1996. i 1997. godište ) maðarskog kluba PVSK iz Pecuha od 20.06. do 30.06.. gosti su Korèulanskog plivaèkog kluba. Zahvaljujuæi inicijativi gosp. Milana Grbina te gosp. Milana Abrašina ( PVSK ) dogovorena… Mladi vaterpolisti ( 1996. i…
 • Kolega u Korèuli

  Iako ima nešto veæu plaæu, kolega Gates nema privilegij gledat Korèulu svakodnevno, veæ skriven na brodiæu kraj Mandraèa. Ko za dišpet, baš ispod moje punistre. I tako dok tipkam za iKorcula.NET i… Iako ima nešto veæu plaæu, kolega Gates nema…
 • Klapa Pulena na Festivalu dalmatinskih klapa

  Na Festivalu dalmatinskih klapa Omiš, u veèeri mješovitih klapa koja se održala 20.06. u Opuzenu klapa Pulena se predstavila s dva narodna napjeva: Na Neretvu miseèina pala / obrada K. Magdiæ / i Al javi mi se dušo javi /…
 • Èestitamo vam Dan državnosti !!!

  Odlukom o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te Deklaracijom o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske, koje je Hrvatski sabor… Odlukom o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te Deklaracijom o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske, koje je Hrvatski sabor…
 • Priopæenje Ivana Grbina

  Radi èestih prozivanja, usmenih i pisanih komentara na korèulanskim stranicama vezano uz slobodu izražavanja i "korèulanski govor" dobro je posjetitelje podsjetiti na opæe prihvaæena pravila i užance na internet forumima. Radi èestih prozivanja, usmenih i pisanih komentara na korèulanskim stranicama…
 • Skoro pa nastrada bivši evropski prvak Andro Depolo

  Nepoštivanje prometnog znaka u predjelu Svetog Nikole, uzrokovalo prometnu nezgodu nad pješakom… I piše se piše, o nepoštivanju prometnih znakova po našem gradu, ali oni koji provode red i naplaæuju… Nepoštivanje prometnog znaka u predjelu Svetog Nikole, uzrokovalo prometnu nezgodu…
 • Priopæenje Ivana Andrijiæa

  Na internetskoj stranici www.korcula.net vlasnika Ivana Grbina, dana 10.06.2009 u 9.49 sati na „Message boardu“ anonimna osoba koja koristi ime “Kokot“, napisala je niz uvreda i laži u svezi mog rada i aktiviranja… Poštovani sugraðani, Na internetskoj stranici www.korcula.net …